БТК стана публично дружество

Комисията за финансов надзор вписа БТК като публично дружество в регистъра си, съобщи в сряда проф. Милчо Стоименов от КФН. Комисията вписа и емисия ценни книжа, представляваща съдебно регистрирания капитал на БТК , в размер на 8 250 424 броя обикновени, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 35 лв. всяка.

Вписването на БТК в регистъра на публичните дружества дава възможност 20 % от капитала на компанията, които са държавни, да се пуснат за продажба на фондовата борса срещу компенсаторни инструменти, както е записано в приватизационния договор при продажбата на компанията на "Вива венчърс".

В очакване на подобно решение, цената на компенсаторките се покачи от 26 % от номинала преди месец до 37.50 на сто днес.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?