България - шампион по демографски спад до 2050 година

България ще е страната в света с най-голям демографски спад до 2050 г., като населението ѝ ще се стопи от 8 на 5 млн. души. Това прогнозира американската неправителствена организация "Бюро по въпросите за населението", в доклад за демографските промени в цял свят през следващите 45 години.

Според прогнозата, цитирана от БНР, до 2050 г. населението на Земята ще се увеличи общо с 45% до почти 9.3 млрд.души. Темпът ще се дължи основно на развиващите се страни, за които експертите прогнозират 55% ръст на населението, докато при развитите увеличението ще е средно с 4 процента.

Прогнозите се основават на статистическите данни на ООН и страните на посочените държави, е записано в доклада.

Според експертите на ООН, при съществуващите темпове на раждаемост броят на населението на България, Естония, Грузия, Латвия и Украйна след 50 години ще намалее с 30 до 50%.

Преди месец президентът Георги Първанов обяви, че едно от следващите заседания на Консултативния съвет по национална сигурност ще бъде посветено на демографската криза в България. Успоредно държавният глава върна и поправките в закона за семейните помощи за деца, въвеждащи по-ясно обвързване на осигурителния стаж на майките с обезщетенията за бременност и майчинство. Мотивът на държавния глава бе, че изключително ниските равнища на раждаемостта в България предполагат не рестриктивни, а насърчаващи и стимулиращи мерки и политики.

Повече от индустриалните нации ще претърпят демографски спад, като за Япония се прогнозира намаление на населението с 20%, за Русия - спад от 17 на сто, Италия - 10% и Германия - 9 процента. САЩ са голямото изключение сред развитите страни, като според прогнозите броя на американците ще се увеличи с 43 процента.

След 45 години Индия ще надмине Китай като най-многолюдна нация, сочи още доклада. Според данните, за този период се очаква 10% прираст на населението в Китай - от сегашните 1.3 млрд.души на 1.4 млрд. До средата на 21 век обаче жителите на Индия ще стигнат 1.6 млрд.

Най-голям темп на растеж ще отбележи населението на Нигер, като ще се увеличи повече от 4 пъти и ще достигне 53 млн. души.

По предварителни данни, към края на 2003 г. населението на България е 7 801 000 души, като коефициентът на раждаемост за миналата година е минус 8.6 на 1000 души, а коефициентът на обща смъртност е 14.3 на хиляда. Според данните, само за една година в резултат на по-голямата смъртност от раждаемостта, българското население е намаляло с 44 568 души.

Броят на българчетата през последните 13 години непрекъснато намалява. През 2003 г. те са 15.5% от населението при 21.6 на сто в началото на прехода

Според сравнителните данни на националната статистика, по-лош от прираста на населението в България сред страните кандидатки и новите членки на ЕС отчита само Латвия. България е и на последно, 222-ро място по раждаемост.

Преди няколко месеца Съветът на Европа за пореден път отчете, че проблемът със застаряващото население е преди всичко европейски проблем. Според ООН, средната възраст на населението в Европейския съюз сега е 38,1 години, а през 2050 г. ще достигне 48,5 години.

В доклад на Съвета на Европа бе отчетено, че в почти всички европейски страни средната раждаемост е под необходимия минимум за демографско обновяване. По данни на Евростат, през изминалата година в страните от ЕС процентът на смъртност е бил по-висок от процента на раждаемост. Според предвижданията на ООН, през 2050 г. Европа на 25-те ще наброява само 397,5 милиона души.

Засега само Франция, Холандия, Ирландия и Великобритания запазват положителен демографски растеж, но основната причина за това е имигрантския наплив в тези страни. От новите членки на ЕС само Кипър, Словакия и Малта запазват положителен демографски растеж.

Още от България