България девета по инвестиции в Централна и Източна Европа

Страната ни се нарежда на девето място по привлечени инвестиции в Централна и Източна Европа. Това сочи проучването на икономическата мисия към френското министерство на икономиката, публикувано в Брюксел и цитирано от радио "Дойче веле". Според него ръстът на вложенията в региона в Централна и Източна Европа плюс Кипър и Малта за 2004 г. ще бъде в рамките на 122 млрд. евро.

Най-голямата част от тези инвестиции или около 30 процента отиват в Полша, след това в Чешката република - около 20 процента, Унгария - 15 процента, Румъния - 10 процента. България привлича малко над 3 процента от тези инвестиции.

Класирането ще се промени обаче, ако тези инвестиции се вземат в процентно съотношение спрямо брутния вътрешен продукт на всяка страна. Тогава на челно място по привличане на инвестиции се нареждат Естония и Чешката република с инвестиции, които представляват около 30 процента от брутния им вътрешен продукт. Следват Словакия и Словения. На шесто място се нарежда Румъния, на девето България със съотношение инвестиции - брутен вътрешен продукт около 21 процента.

Анализите в проучването показват също, че инвестициите Централна и Източна Европа през периода 2004-2006 г. ще продължат да нарастват в рамките на около 8.5 процента годишно, което ще им гарантира за този период годишен икономически прираст от над 4.5 процента.

В паралелно проучване на икономическата мисия към френското министерство на икономиката се правят и предвиждания за страните от Централна и Източна Европа за периода 2004-2006 г. по показатели като прираст на брутния вътрешен продукт, еволюция на средната месечна заплата и безработицата.

Интересно в това отношение е сравнениета на предвижданията за България и Румъния. По отношение на прираста на брутния вътрешен продукт за периода 2004-2006 г. според предварителните анализи Румъния ще има общо взето по-добри показатели от България. По отношение на безработицата, въпреки че тя ще продължи да намалява в България и през 2006 г. ще падне на около 10 процента, Румъния има също по-добри показатели или постоянен ръст на безработица през този период в рамките на около 6.5 процента.

Що се отнася до заплатите, анализът на публикуваните данни показва, че за периода 2004-2006 г. средната заплата в България ще остане с около 2 процента по-ниска от тази в Румъния. В конкретни цифри предвижданията са следните - за 2006 г. средна работна заплата в България 175 евро, за Румъния - 210. За 2006 г. средна работна заплата в България 188 евро, за Румъния - 231 евро.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?