България е лидер в ЕС по ръст на работните места в търговията

Секторът осигурява над 36 милиона работни места в ЕС

България е лидер в ЕС по ръст на работните места в търговията

България е лидер в Европейския съюз по ръст на нови работни места в сектора на търговията, свързан с износа на стоки и услуги. Това става ясно от проучвания на Европейската комисия, свързани с износа и търговията.

Според тях износът от ЕС за останалите държави по света е по-важен от всякога. Той осигурява над 36 милиона работни места в цяла Европа, като 14 милиона от тях са заети от жени. Това е две трети повече от броя им през 2000 г.

В допълнение износът на ЕС към останалата част от света генерира 2.3 милиарда евро добавена стойност в ЕС, показва още проучването.

Докладът, публикуван в Деня на търговската политика на ЕС, съдържа подробни информационни документи за резултатите за всяка държава — членка на ЕС.

Най-голям ръст от 2000 г. насам е отбелязан в България (312 %), Словакия ( 213 %), Португалия (172%), Литва (153 %), Ирландия (147 %), Естония ( 147 %) и Латвия (138 %), е посочено в съобщението на ЕК.

Над една пета от работните местата в България зависят от износа на ЕС


Износът от България в страни извън ЕС подкрепя 662 хиляди работни места у нас, е посочено в доклада.

Други 122 хиляди българи са на работа, свързана с износ от други страни от ЕС до страни извън ЕС.

Това означава, че 22% от работните места в България зависят от износа на ЕС, се казва в проучването.

Българският износ в страни извън ЕС подкрепя над 35 хиляди работни места в останалата част на ЕС.

Публикуваните данни подчертават положителното въздействие от износа за целия свят върху други области от икономиката. Когато дейността на износителите от ЕС в дадена държава членка е успешна са налице ползи и за работниците от други държави членки, коментират от ЕК.

По-високо заплащане

От встъпването в длъжност на Еврокомисията с председател Жан-Клод Юнкер през 2014 г. броят на работните места, осигурени благодарение на износа, се е увеличил с 3.5 милиона.

Заплащането на тези работни места е средно 12 % по-високо от това в останалите стопански отрасли.

"Износът от ЕС за други държави по света осигурява препитанието на голям и все по-нарастващ брой граждани във всяко кътче на Европа. Почти 40% от гражданите, чиито работни места се осигуряват благодарение на търговията, са жени. Секторът на търговията на ЕС осигурява милиони работни места далеч отвъд границите на Съюза, включително в развиващите се страни. Това е поредното доказателство, че търговията е и може да бъде от полза за всички: това, което е добро за нас, е добро и за нашите партньори по света", заяви еврокомисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом.

Причината е, че дружествата, които предоставят продукти и услуги по цялата верига на доставките, също реализират печалби, когато крайният им клиент продава крайния продукт в чужбина. Например износът от Франция за останалите държави по света осигурява около 627 000 работни места в други държави - членки на ЕС.

Износът от ЕС за държави от други части на света осигурява близо 20 милиона работни места извън ЕС. От 2000 г. насам броят на тези работни места се е увеличил повече от два пъти.

Например повече от 1 милиона работни места в САЩ са осигурени по линия на производството на стоки и услуги от САЩ, които се включват в износа на ЕС посредством световните вериги на доставките.

В проучването е разгледан и въпросът за равенството между половете, като се отбелязва, че работните места на близо 14 милиона жени са осигурени благодарение на търговията в ЕС.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?