България е в челото на ЕС по дял на необслужваните кредити

България е в челната тройка по дял на необслужваните кредити в Европейския съюз. Същевременно е сред лидерите по капиталова адекватност на банките - измерител на стабилността на банковата система. Това посочва проучване на МВФ за състоянието на банковите системи в Европа, цитиран от "Капитал".

Равнището на просрочията над 90 дни у нас е средното за Централна и Източна Европа (ЦИЕ), показват данните на МВФ.

Делът на необслужваните заеми у нас е 14.9% от отпуснатите кредити, такова е числото и от БНБ към края на 2011 г., а обемът е 8.365 млрд. лв. Това ни поставя на трето място по дял на необслужвани заеми в ЕС. В общи линии равнището е като това в Румъния, Гърция и Ирландия. Латвия и Литва са преди нас с по-голям дял.

Страните от Западна Европа, включително Чехия и Естония са с едноцифрен дял на необслужваните заеми. Данните показват още, че за ЦИЕ е характерен двуцифреният дял на лошите кредити в портфейлите на банковите системи и увеличението му спрямо година по-рано в повечето страни, посочва "Капитал".

При напредналите икономики - Австрия, Белгия, Чехия, Франция, Италия, Великобритания, делът на необслужваните заеми се запазва от предходната година (2010 г.). Естония е свила просрочията от общия кредитен портфейл на банковата ѝ система от 5.4 на 4 процента.

Същевременно българската банкова система е сред най-подсигурените с капитал в ЕС. Съотношението, с което се измерва стабилността на кредитните институции – капиталовата адекватност, тук е сред най-високите - 17.5%. Така страната ни е на пето място по този показател след Хърватия, Ирландия, Белгия и Естония, запазвайки равнището от предната година.

Данните на МВФ показват, че повечето страни от напредналите икономики запазват капиталовата си адекватност, но в Естония например намалява от 22.1 до 18.6%. На Гърция също спада от 12.2 процента на 10.1%. Ирландия я увеличава от 14.6 на 19.2% за една година. В ЦИЕ като цяло нивото на капиталовата адекватност е по-високо от това в западноевропейските страни. Спрямо предходната година намалява тази на Литва и Румъния – съответно от 15.6 на 14% и от 15 на 13.4%.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?