България предпоследна по иновативни постижения в Евросъюза

Швеция остава лидер в ЕС, но Европа е изпреварена от Австралия, Канада, САЩ, Южна Корея и Япония

България предпоследна по иновативни постижения в Евросъюза

България е на предпоследно място в Европейския съюз по иновативни постижения, след страната ни е само Румъния, сочи Европейският сравнителен анализ на иновациите за 2017 г., който бе публикуван във вторник от Еврокомисията.

Така България и Румъния са поставени в категорията "скромни новатори" с резултати доста под средните за ЕС. Лидер в ЕС по иновации остава Швеция, а Литва, Малта, Холандия, Австрия и Обединеното кралство са най-бързо развиващите се държави членки в тази област.

В световен мащаб Евросъюзът е с по-малко новаторски постижения, отколкото Австралия, Канада, Съединените щати, Южна Корея и Япония, сочи още анализът.

С общ резултат от 47.5 през 2016 г. страната ни е напреднала минимално в сравнение с 2010 г., когато постижението ѝ е било 47.4. Любопитна подробност е, че през 2011 г. България е имала съществен ръст до 50 точки, от който обаче се е сринала година по-късно до 40. Най-съществен е напредъкът на иновационните системи у нас при човешките ресурси и дипломиралите се висшисти и докторанти, най-голямо е отстъплението при финансите и изследователско-развойната дейност.

В групата на водещите новатори, освен лидерът Швеция, са Германия, Дания, Холандия, Обединеното кралство и Финландия с резултати в иновативните постижения доста над средните за ЕС.

Австрия, Белгия, Ирландия, Люксембург, Словения и Франция са силни новатори, чиито резултати са над или близо до средните за ЕС.

Резултатите на Гърция, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Словакия, Унгария, Хърватия и Чешката република са по-ниски от средните за ЕС. Тези държави са умерени новатори.

България и Румъния са скромни новатори.

Индексът очертава и иновативните лидери в ЕС в отделни области. Дания е водач при човешките ресурси и благоприятна за иновации среда. Люксембург е отличена за привлекателни научноизследователски системи и интелектуални активи. Финландия е водеща по новости във финансиране и подкрепа, а Германия по инвестиции на дружествата в иновации. Ирландия е лидер по иновации в малки фирми и въздействие върху заетостта, Белгия по изграждане на връзки в областта на иновациите и сътрудничество, а Обединено кралство – по отражение на иновациите върху продажбите.

Сравнителният анализ отчита още, че разликите между иновативното развитие на Европа и това на Канада и САЩ са намалели в сравнение с 2010 г., но тези с Южна Корея и Япония са се увеличили. Япония е подобрила резултатите си повече от три пъти, отколкото ЕС, а Южна Корея — повече от четири пъти. ЕС запазва по-добри резултати от Китай, но разликата бързо намалява, тъй като Китай се подобрява повече от седем пъти по-бързо, отколкото ЕС.

Все пак преднината на ЕС пред Бразилия, Индия, Русия и Южна Африка е значителна.

Резултатите бяха коментирани от Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, която заяви, че "промишлеността на ЕС продължава да въвежда иновации, но ние все още изоставаме от редица световни лидери в областта на иновациите".

Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите, допълва, че данните разкриват възможности за подобряване на резултатите на научните изследвания и иновациите. "Ето защо ние рязко засилваме подкрепата за авангардните иноватори чрез пилотния "Европейски съвет по иновациите“ в рамките на "Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС“, допълва той.

Очакванията на Европейската комисия са, през следващите две години резултатите в областта на иновациите се очаква да нараснат с 2 %.

При съставянето на тазгодишния Европейски сравнителен анализ на иновациите е използвана подобрена методика, с която по-добре се вземат предвид инвестициите в умения, цифровата подготвеност, предприемачеството и публично-частните партньорства. За да се направи възможно проследяването на характеристиките във времето, новата методика бе приложена и към данни от предходни години. Сравнителният анализ включва и насоки за подобряване на анализите и съпоставките на структурните различия между отделните държави и региони, допълват от Европейската комисия.

Интерактивният онлайн инструмент дава възможност за за извършване на сравнения на показателите за резултатите въз основа на определени от ползвателите параметри на показателите за резултатите.

Отделно Регионален сравнителен анализ на иновациите предлага оценка на резултатите в областта на иновациите на регионите в Европа. В него се възпроизвежда методиката на Европейския сравнителен анализ на иновациите доколкото е възможно с оглед на наличността на данните.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?