България ще докладва пред ЕК вноса на нефт от общността

Министърът на икономиката и енергетиката или Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще са длъжни да информират Европейската комисия за количествата и качеството на внесения и доставен от държави-членки на Европейския съюз нефт в страната. Това реши кабинетът в четвъртък, променяйки Наредбата относно съдържанието, структурата, условията и реда за предоставяне на информацията, предвидена в правото на Европейските общности в областта на енергетиката. Корекцията е във връзка с регламент на ЕС от 1995 г.

Основните количества нефт, които страната внася, обаче са от Русия, тоест не подлежат на деклариране.

Наредбата регламентира предоставянето на информация от енергийния сектор на различните структури на ЕС. Целта е създаването на предпоставки за надлежно и своевременно осигуряване на необходимата информация, която се изисква съгласно регламентите, решенията и другите нормативни актове на ЕО, които не подлежат на изрично въвеждане в националното законодателство.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?