Чакъров ще иска пари от бюджета за прецизиране на НАТУРА-зоните

Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров обеща да възложи на БАН задание за прецизиране на отложените зони за НАТУРА 2000. Той се срещна в четвъртък с директорите на институтите за гората акад. Александър Александров, по ботаника проф. Димитър Пеев, по зоология проф. Младен Живков и на Централната лаборатория по обща екология проф.Чипев.

За доуточняването на терените, които трябва да се включат в европейската екомрежа, ще се търсят средства от бюджета, чийто размер ще стане ясен след конкретизиране на заданието и обема работа, каза Чакъров.

за Министерството на околната среда и водите ще направи задание, с което да възложи на БАН прецизирането на отложените от НАТУРА 2000 зони. Това беше договорено на среща на министър Джевдет Чакъров с            Министър Чакъров ще поиска да бъдат осигурени средства от бюджета за финансиране на работата на научните колективи. Тепърва предстои да се определи точната сума, което ще стане след като се направи заданието и се конкретизира работата.

Списъкът с предложените за включване в НАТУРА терени замина за Брюксел без 32 зони по Черноморието и планинските курорти, чиито граници бяха оставени за доуточняване. Първоначалните изявления на Министерството на околната среда и водите бяха, че отложените терени ще бъдат прецизирани вероятно до октомври и ще се допълни списъкът. При положение, че тепърва ще се прави задание, ще се търсят пари и ще се извършват нови проучвания на зоните е съмнително, че в следващите шест месеца ще приключи проучването.

Според МОСВ няма опасност от санкции от Европейския съюз заради неизпълнени ангажименти. Това бил песимистичният вариант, при който може да ни бъде спряно безвъзмездно финансиране в размер на 220 млн. евро за биоразнообразие.

Според екоорганизации това не и между три и седем години ще са нужни на България да възстанови бюджетни загуби заради евентуални глоби от Европейската комисия при неизпълнение на ангажиментите на страната към НАТУРА 2000.

Разчетите са направени от еколози при глоба от около 100 000 евро на ден, като база за сравнение е размерът на глобата на Франция - повече от 300 000 евро на ден. Това обясни Генадий Кондарев, независим природозащитник, работещ с организацията "За земята", който в четвъртък участваше в поредния протест пред Министерски съвет срещу орязването на терените.

Неизпълнението на екоангажиментите ще намали приходите в туризма с около една пета, допълни той.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?