Чакъров заплаши стопани на язовири с отнемане на разрешителните

Чакъров заплаши стопани на язовири с отнемане на разрешителните

Без разрешителни ще останат онези фирми, които не спазят предписанията за безопасна експлоатация на  язовирите в страната, заяви министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров в понеделник по повод разпоредената от него проверка на състоянието на всички изкуствени водоизточници и на речните корита.

В инспекцията на ековедомството участват и областните управители и кметовете на общини, очаква след приключилото обследване на язовири и диги да стане ясно тяхното състояние и на техните стопани да се препоръчат мерки за подобряване на експлоатацията им. От десетилетия тези съоръжения само се използват, а не се инвестира в подобряване на тяхното техническо състояние, коментира Чакъров и заплаши операторите с отнемане на разрешителни.

Той направи първа копка за подмяна на водопровод и изграждане на дъждоприемна канализация в карловския квартал “Изток” на стойност 1.8 млн.лв., отпуснати от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда.

В най-скоро време Министерството на околната среда и водите ще представи работна програма за всяка община по Черноморието във връзка с изграждането на пречиствателни станции, каза екоминистърът.

Това е приоритет за цялата страна, но заради развитието на туризма се налага отделянето на особено внимание на Черноморието. Министърът посочи, че за  реализацията на пречиствателните станции за отпадни води ще се работи в координация с програмата за развитие на селското стопанство, по която също могат да се финансират обекти в областта на водите за малки общини. В оперативната програма специално ще изведем като приоритет във водния сектор пречиствателните станции по Черноморието, каза Чакъров.

Ако всяка година не се започне изграждането на по 25 пречиствателни станции, има риск да се забави изпълнението на ангажиментите на страната ни пред ЕС в областта на водите, припомни той.

Споделяне

Още по темата

Още от България