Четири църкви ще се ремонтират с 1.5 млн. лв. европари

Още четири църкви в страната ще бъдат ремонтирани с пари от Програмата за развитие на селските райони, която отпусна почти 1.5 млн. лв. за храмове в общините Правец, Перник и Любимец , съобщиха от Държавен фонд "Земеделие" във вторник Досега с пари от европейските фондове са обновени 140 черкви по мярката за развитие на населените места.

Сега одобрените проекти предвиждат ремонт на сградите на църквите и подобрения на прилежащите им пространства. В едно от предложенията са заложени разходи за осигуряване на достъпна среда и пожарна безопасност. Друг храм ще инвестира в озеленяване, ВиК и електрическа система. Одобрена е и инвестиция за изграждане на битова сграда.

фондът е отпуснал и субсидия за близо 876 хил. лв. за проект за благоустройство на площадки и паркове в осем села в община Никопол. С част от субсидията ще бъде ремонтирана и основната улица на още едно село в района.

Споделяне

Още от България