Четвърт от фирмите са притеснени от фалит заради неплатени фактури

Българите влошават дисциплината за погасяване на сметките си

Четвърт от фирмите са притеснени от фалит заради неплатени фактури

Близо една четвърт от българските фирми се чувстват застрашени от фалит заради това, че техните контрагенти плащат с голяма забава, а почти половината работят с компании за събиране на вземанията като колекторските фирми успяват да възстановят близо 9 процента от годишния оборот на българския бизнес. Това сочи проведеното за десета година проучване "Навици на плащане в Европа“ 2017 за навиците на плащане у нас и още 15 европейски държави. То е по поръчка на EOS Груп, съвместно с независимия институт за пазарни проучвания Kantar TNS.

Българският бизнес на дъното по редовни плащания в Европа

Българските фирми, заедно с гръцките, руските и румънските са сред най-недисциплинираните при плащането на фактурите – 74 на сто от плащанията се правят в уговорения срок при 78 на сто навременни погасявания в Европа. Страната ни изостава и спрямо другите държави от Източна Европа, където 76 от фактурите се плащат в срок. Все пак има подобрение тъй като година по-рано редовните с плащанията фурми у нас са били 72%. Намалява и процентът на плащащите със закъснение – 22 процента, докато преди година са били 23. Не се отчита обаче промяна при отписаните заради невъзможно събиране вземания и те остават 4 на сто.

Закъснението, с което бизнесът у нас се разплаща, е средно 23 дни след падежа на фактурата (при 21 дни за Източна Европа). Гражданите са по-дисциплинирани от бизнеса в това отношение – средно 24% от фактурите се плащат със закъснение или остават неплатени (при 23% за Източна Европа), а средното закъснение е 15 дни след падежа. Спрямо 2016 г. обаче има влошаване и на плащанията на сметките от гражданите – тогава закъсняващите са били с 2 процента по-малко.

Несъбраните вземания натежават все повече нафирмите

Според изследването забавените плащания от клиенти засягат сериозно финансовото здраве на компаниите и водят до намаляване на печалбите (56%), по-високи разходи за лихви (46%) и липса на ликвидност (44%).

През 2017 г. повече компании твърдят, че усещат тези последици в сравнение с година по-рано. Такав България 24 на сто от фирмите твърдят, че се чувстват застрашени от фалит поради просрочени вземания, докато същото важи за средно 17% от компаниите в Европа и Източна Европа.

За да се справят с ефекта от забавените плащания 27% от фирмите твърдят, че ограничават инвестициите си, близо една четвърт от компаниите (23%) съкращават служители или не наемат нови, а 22% увеличават цените за произвежданите от тях стоки и услуги, за да компенсират негативните ефекти от неплащането на фактури.

За да си приберат вземанията 42% от българските фирми наемат колекторска организация, докато средно в 41 процента от дружествата в Европа правят това. Така те успяват да си съберат обратно 9% от годишния оборот и използват възстановените суми за погасяване на собствени дългове (56%) и създаване на нови работни места (45%) или за различни видове инвестиции – в разрастване на пазарния дял (41%), научна и развойна дейност%) или инвестиране на финансовия пазар (30%).

Изследването е проведено през пролетта на 2017 г. сред 3200 компании в Австрия, Белгия, България, Великобритания, Гърция, Германия, Испания, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Украйна, Франция, Хърватия, Чехия и Швейцария.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?