Чиновниците са намалели с 4065 заради свития щат на МВР

Незаетите места в държавната администрация са били 10 427 през 2014 г.

Чиновниците са намалели с 4065 заради свития щат на МВР

Щатните места в държавната администрация са намалели с 4065 души през 2014 г. спрямо година по-рано, като това се дължи основно на свиването на щата в МВР. Това сочат данните от доклада за състоянието на администрацията, одобрен от правителството.

Общата численост на държавната администрация е 140 767 щатни бройки към края на 2014 г. Година по-рано е била 144 832. В данните са включени и числеността на МВР.

Работещите във вътрешното министерство са намелели със 7% за година – от 54 913 щатни бройки през 2013 г. на 51 085 през миналата година.

Без МВР, в министерствата щатовете са общо 7283. Най-голямо намаление на щатната численост е отчетено в Министерството на околната среда и водите – 5.3 на сто.

Незаетите места в държавната администрация през миналата година са били 10 427. Това е 7.2% от общата численост на администрацията, като броят им намалява спрямо 2013 г., когато са били 8.4%.

Значителна част от свободните места за чиновници (83.3%) са в централната администрация. Нараства процентът на щатовете, останали незаети за повече от шест месеца – от 21.8% през 2014 г. при 18.8% през 2013 г.

Това най-вероятно се дължи на факта, че от незаетите щатни места се спестяват средства, които след това се използват за бонуси на чиновниците.

Въпреки това се отчита, че редица административни структури нямат възможност да прилагат въведената през юли 2012 г. нова формула за формиране на заплатите, основаваща се на оценката на изпълнението, по начин, който осигурява постигането на целите ѝ. Като основна причина за това е посочено липсата на бюджетни средства.

Постигнато на места увеличение на заплатите се дължи или на оптимизиране на числеността и разходите, или единствено на наличието на свободен финансов ресурс към момента.

В някои администрации обаче средствата за заплати са на нивата от преди няколко години, въпреки увеличението на обема и обхвата на изпълняваните функции, се казва в съобщението на правителствената пресслужба.

Споделяне

Още от България