Чуждите инвестиции са паднали с 50% от януари до ноември 2011-та

Чуждите инвестиции в България са паднали с 48% за периода януари – ноември 2011 г. спрямо година по-рано, съобщи Българска народна банка (БНБ).

Чуждите компании са вложили у нас 740.3 млн. евро, докато година по-рано постъпленията са били 1.431 млрд. евро, показват предварителните данни на БНБ.

На годишна база преките чужди инвестиции през ноември намаляват със 75% до 77.4 млн. евро. Година по-рано през ноември те са били 305 млн. евро.

Чуждите инвестиции са един от основните фактори, на който се разчита да раздвижи българската икономика в условията на свито кредитиране. Фактът, че продължават да намаляват, обяснява забавения ръст на БВП през третото тримесечие и занижените оценки на правителството за икономическия растеж през миналата година.

Най-големите преки инвестиции към страната са от Австрия (327.3 млн. евро), Холандия (313.1 млн. евро) и Русия (168.1 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Германия (174.1 млн. евро) и Великобритания (203.3 млн. евро), които се дължат основно на плащания по вътрешно фирмени кредити в съответствие с погасителните планове на предприятията, посочва БНБ.

Финансовата сметка на голям дефицит

Свиването на чуждите инвестиции е сред главните причини финансовата сметка на платежния баланс да излезе на минус с 1.452 млрд. евро за единадесетте месеца на 2011 г. Това е със 137% повече от дефицита за януари - ноември 2010 г., който беше в размер на 612 млн. евро.

Дефицитът показва с колко изтичането на капитали от България превишава притока им. Освен преките чужди инвестиции финансовата сметка включва кредитните взаимоотношения на финансовите институции с техните централи зад граница и други кредитори, депозитите на чуждестранни лица у нас и средствата, които българският бизнес изнася в чужбина под формата на инвестиции или задгранични депозити.

Изтичането на капитали през финансовата сметка обаче се компенсира от валутните постъпления, които носи външната търговия и предоставянето на услуги от български фирми за чуждестранни клиенти. Тези процеси се отчитат в текущата сметка, като за периода  януари -ноември миналата година е с излишък от 1.151 млрд. евро, а за същия период година по-рано бе с дефицит от 165 млн. евро.

Излишък при услугите

Салдото на услугите е с излишък от 2.35 млрд. евро, което представлява 17% ръст на годишна база. Той се формира главно от парите, които чуждите туристи оставиха в страната ни през силния летен сезон.

Износът на стоки също расте с 30%, а вносът само с 20% и като резултат търговският дефицит намалява с 39% на годишна база до 1.444 млрд. евро.

Третата основна статия в платежния баланс - капиталовата сметка, формира излишък от 240 млн. евро и така за януари - ноември платежният баланс приключва с общ дефицит от 56 млн. евро., което е свиване от 91% спрямо същия период на миналата година.

За периода януари - ноември 2011 г. резервните пари на БНБ намаляват с 56,1 млн. евро спрямо намаление с 662,8 млн. евро за същия период на миналата година.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес