Чуждите инвестиции в строителството спаднаха с 40 на сто за година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в сектор "Строителство" за 2011 г. са в размер на 775 млн. eвро и намаляват с 40 на сто в сравнение с 2010 г., сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в четвъртък. От отчета става ясно още, че чуждите строителни компании са придобили през миналата година дълготрайни материални активи (ДМА) 1.147 млрд. лева, или с 16.2 на сто по-малко в сравнение с 2010 година.

Отчетено е намаление на направените инвестиции за сгради и строителни съоръжения и конструкции с 2.1 пункта до 45.4 на сто от общия обем на инвестициите за ДМА през текущата година. Същевременно обаче нарастват вложените средства за закупуване на земя - с 1.8 пункта, както и извършените разходи за придобиване на транспортни средства – с 1 пункт, които формират съответно 8.5 и 9.9 на сто от общия обем на направените инвестиции в ДМА.

По предварителни данни чуждите вложения в целия нефинансов сектор към 31 декември 2011 г. възлизат на 21.616 млрд. евро, което е с 2.2 на сто по-малко в сравнение с 2010 г., съобщи още НСИ.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността – 8.741 млрд. евро, и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4.121 млрд. евро. През 2011 г. тези дейности заедно формират 59.5 на сто от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо нараства с 3.4 пункта спрямо предходната година.

Разходите на чужди фирми за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 17.763 млрд. лв., като е отчетено нарастване от 9.5 на сто в сравнение с предната година.

Най-голям обем инвестиции в материални активи са вложени в промишления сектор – 5.428 млрд. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 3.961 млрд. лева. През 2011 г. тези сектори заедно формират 52.9 на сто от общия обем разходи за ДМА.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?