Данъчните са поискали несъстоятелност за 32 дружества

Данъчните са поискали несъстоятелност за 32 дружества

Националната агенция за приходите (НАП) е поискала 32 дружества с дългове към държавата над 60 млн. лв., да бъдат обявени в несъстоятелност от съда, съобщиха от агенцията в понеделник. Съобщението е част от активната медийна кампания на агенцията, започнала преди близо година, за разясняване на действията ѝ. Кампанията, според шефа на ведомството Красимир Стефанов, има добър дисциплиниращ ефект над данъкоплатците.

В съобщението се казва още, че към тези длъжници са приложени съответните законови мерки - запор на имоти, вещи и банкови сметки, дерегистрация по ЗДДС, забрана на управителите да напускат страната и др. Въпреки това задълженията не могат да бъдат събрани, защото повечето от фирмите нямат активи за обезпечения на вземанията.

Броят на исканията за несъстоятелност е нараснал значително в сравнение с миналата година, продължава съобщението от агенцията. При 2009 г. в съда са подадени 12 искания.

Изпратени са и 51 сигнала до прокуратурата за търсене на наказателна отговорност от управители и собственици на дружества, които не са уведомили съда за изпадане в неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост.

От НАП припомнят, че търговец, който изпадне в неплатежоспособност и в 30-дневен срок от спирането на плащанията не заяви това в съда, може да бъде наказан със затвор до 3 години и глоба до 5000 лв.

Законодателят е предвидил възможност в случаите, когато задължените лица са неплатежоспособни или свръхзадлъжняли НАП да поиска от съда откриване на производство по несъстоятелност. Тогава съдът налага запор върху цялото имущество на длъжниците, което се осребрява в рамките на производството.

Когато длъжниците не разполагат с имущество, съдът постановява прекратяване и заличаване от Търговския регистър на съответното дружество. Управителите и собствениците на дружествата, обявени в несъстоятелност, не могат да бъдат учредители на нови акционерни дружества, както и еднолични търговци.

В друго съобщение от НАП се казва, че агенцията е събрала 18 590 011 лева от необслужвани кредити по европейски програми към фонд "Земеделие" и други държавни фондове, съобщиха от приходната агенция.

От началото на годината приходите от тези неразплатени задължения значително нарастват, отбелязват от агенцията. Събраните над 18 милиона лева са 172 процента от планираните приходи от този вид за цялата 2010 г. През 2009 г. събраните суми от частни държавни вземания са били малко над 17 милиона лева, посочват от НАП.

Почти 80% от приходите от необслужвани кредити са постъпили по банков път за сметка на погасяванията с компенсаторни записи. През миналата година съотношението между двата начина на погасяване на необслужваните кредити е било 52 срещу 48% в полза на компесаторките. С компенсаторни записи могат да бъдат погасявани само задължения за лихви по Закона за уреждане на необслужваните кредити.

Управителите и представителите на търговските дружества и кооперации със задължения е добре да знаят, че носят наказателна отговорност, ако в 30-дневен срок от спирането на плащанията на фирмите не поискат откриване на производство за несъстоятелност, напомнят от НАП.

Споделяне

Още от Бизнес