ДАНС: Чужди служби от региона активно работят в България

През 2017 г. агенцията е изгонила 31 заподозрени в тероризъм

ДАНС: Чужди служби от региона активно работят в България

Чужди тайни служби от региона активно работят в България за реализация на собствените си външнополитически доктрини и стратегически интереси, чрез опити за придобиване на чувствителна и класифицирана информация за процесите в страната ни.

Тази констатация прави ДАНС в годишния си доклад за 2017 г., публикуван на сайта на агенцията във вторник.

"През 2017 г. не е получавана информация за подготовка или осъществяване на терористична дейност в България, за подготвяно нападение срещу български граждани и интереси зад граница и за изграждане на терористични структури на наша територия. Независимо от това намиращите се у нас обекти на други държави и български граждани и обекти в чужбина продължават да са сред възможните цели на евентуална терористична атака", се казва още в документа.

От него става ясно, че въпреки това нивото на терористична заплаха в световен план се запазва високо и в най-голяма степен тя продължава да е свързана с "Ислямска държава". Освен това дейността на терористичните организации и пропагандата им продължават да оказват радикализиращо влияние върху уязвими общности в някои държави на Балканите.

В тази връзка със заповед на шефа на ДАНС Димитър Георгиев на 31 лица са наложени мерки "отнемане право на пребиваване", "експулсиране" или "забрана за влизане" в страната заради съпричастност към терористична дейност. В информационния масив на нежеланите, като пътуващи чуждестранни бойци, са включени 58 лица.

Агенцията отбелязва и, че заради нарастващия брой мигранти в Европа, в континента се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на привържениците на десни идеологии, близки до крайния национализъм.

"В България крайнодесните, крайнолевите и анархистките групи и организации продължават да са без реална политическа тежест и обществена подкрепа. Основните субекти имат изградени структури и лидери, но са с много ограничена членска маса. През периода активността им се свежда до участие в отбелязвания на исторически дати и включване в обществени и социални събития. Проявите протичат без нарушаване на обществения ред", се уточнява в доклада.

ДАНС отчита и трайното намаляване на миграционния натиск върху България, но отбелязва, че "трайните политически, икономически и социални проблеми, нестабилната обстановка по линия на сигурността в множество страни от Северна и Централна Африка, Близкия изток и Азия, и климатичните промени в тези региони предпоставят устойчиви миграционни нагласи на голям брой лица".

"През 2017 г. регистрираният миграционен натиск към България има значително по-ниски стойности (намаление с 84% спрямо 2016 г.). България запазва позицията си на транзитна дестинация за голяма част от насочилите се към Западна Европа кандидати за закрила и/или икономически имигранти", допълват от агенцията.

В доклада се споменава и за 21 съвместни операции на ДАНС и МВР през м.г. "за разкриване, пресичане и предотвратяване на дейности, свързани с незаконната миграция". Акциите, реализирани с партньорски служби пък са 2. Конкретни резултати обаче не се отчитат, освен че от страната са изгонени шестима, заподозрени в каналджийство.

"Траен обект на внимание остават позиции, намерения и активности на българската държава и съюзниците ѝ по евроатлантическия вектор в областите външна политика, политика за сигурност, планиране на отбранителните действия и сътрудничество. Такъв акцент се наблюдава и по отношение на подготовката и провеждането на българското председателство на Съвета на ЕС. За изпълнение на разузнавателните задачи се прилага широк инструментариум, в т.ч. операции за влияние и въздействие. Продължава активността на някои специални служби за подпомагане на асимилационната политика по отношение на български общности зад граница", се казва още в доклада на ДАНС.

Споделяне

Още от България