Държавата емитира 300 млн. лв. дълг през януари

Държавата емитира 300 млн. лв. дълг през януари

Държавни ценни книжа за 300 млн. ще емитира през януари Министерството на финансите, показва бюлетинът за държавния дълг, публикуван във вторник. Най-голямата емисия ще е на 21 януари и ще е с матуритет 6 месеца. Ще има още два търга за по 50 млн. лв. Падежът на дълга по единия от тях ще е след 10 години и половина, а по другия - след 3 години.

В същото време през първия месец на годината трябва да бъде изплатен държавен дълг за над 267.8 млн. лв. Най-голямото плащане ще е на 12 януари. За цялата година трябва да бъдат погасени заеми за повече от 3.01 млрд. лв. Най-сериозни суми трябва да бъдат погасени през септември (1.1 млрд. лв.) и декември (782.38 млн. лв.), показва графикът на Министерството на финансите.

Към края на ноември 2014 г. държавният дълг е 23.1% от БВП или около 9.6 млрд. евро. По-голямата част е външен дълг – 5.58 млрд. евро. Само за месец задълженията на страната са се увеличили със 181.9 млн. евро, отчита статистиката на финансовото министерство. Нараснал е и делът им от БВП, който към края на октомври 2014 г. е бил 22.8 на сто.

През ноември финансовото министерство пласира две емисии на средносрочни съкровищни облигации със срок 2.5 години и 5 години, както и две емисии на дългосрочни държавни ценни книжа със срок 7 години, на обща стойност 238.454 млн. лв. Покачването на дела на вътрешния дълг и от там на държавния, се дължи на тези аукциони.

Очаква се съотношението на дълга към БВП да нарасне още през декември, тъй като тогава бяха пласирани ценни книжа за над 800 млн. евро и беше сключен заем с четири международни банки за кредит от 1.5 млрд. евро. Част от него беше използван за покриване на недостига на средства във Фонда за гарантиране на влоговете в банките, който изплати гарантираните депозити в Корпоративна търговска банка.

Държавният дълг ще расте и през тази година. Предвижда се той да достигне 29,7% от БВП. Новият дълг ще е 8 млрд. лв., но това ще доведе до увеличаване на общата сума на държавните задължения с 2 млрд. лв., тъй като по-голямата част от сумата ще се използва за погасяване на падежиращи задължения.

Държавно гарантираните заеми в края на ноември са за 383.3 млн. евро, което е намаление с 9.8 млн. евро в сравнение с месец по-рано. Най-голямата част от държавните гаранции са за кредити в областта на енергетиката.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?