В призив към икономическия министър

Държавата и общините да се разплащат до 30 дни, поиска сдружението на дребния бизнес

Елеонора Негулова

Малките и средни фирми настояват плащанията на държавата и общините към бизнеса да се сведе до 30-дневен срок, каквато е препоръката, заложена в ресорната евродиректива. Така значително ще се намали и междуфирмената задлъжнялост, коментира пред БТА председателят на Националното сдружение на малкия и среден бизнес (НСМСБ) Елеонора Негулова.

Според официалните данни на Министерството на финансите държавата и общините дължат 278 млн. лв. на бизнеса за изпълнени обществени поръчки. Невърнатият ДДС към края на януари т. г. е близо 208 млн. лв.

Малкият бизнес очаква да бъдат намерени начини да се подготвят промени в Закона за ДДС, с които да се регламентира данъкът да се дължи не при фактурирането, а при плащането по конкретните фактури.

Бизнесът очаква да се подготвят и промени в Кодекса на труда за по-гъвкави форми при наемането на работа почасово.

Ръководството на НСМСБ очаква от ресорния зам.-министър да поеме инициатива за създаването на системата за стимулиране на малкия и среден бизнес като се преосмисли ролята и функцията на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

Трябва да се намерят начини за достъп на общинско равнище до отделните предприемачи и да се отчете полезната практика, създадена по Програмата за развитие на селските райони за публично-частни партньорства, каза още Елеонора Негулова. Идеята е бизнесът да бъде поканен да предоставя крайните консултантски услуги, а не администрацията отново да обслужва бенефициентите, добави тя.

Негулова припомни, че предстои разработването на новата Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия. Ако и в нея не се намери адекватна роля на държавната агенция, има риск да попаднем в ситуацията, каквато бяхме през последните седем години, каза председателят на НСМСБ.

По отношение на стимулите за малкия и среден бизнес, според Елеонора Негулова, те трябва да са на различни нива. На първо място, според нея, те трябва да бъдат свързани с подобряването на бизнес-средата.

Очакваме ресорният заместник-министър да работи в партньорство с министъра на електронно правителство. Там очакваме със създаването на електронните услуги да се преосмислят много от регистрационните, лицензионните и други режими в посока облекчаване, каза Елеонора Негулова.

При изготвянето на антимонополните мерки от страна на новото правителство да се отчетат монополите не само в енергетиката, но и в областта на търговията на дребно - търговските вериги, очакват деловите среди. В противен случай, според Елеонора Негулова, ще продължи натискът върху дребния бизнес, който ще бъде принуден или да се отказва от продажби през веригите или да намалява качеството на продуктите, за да стигне ниските цени, искани от тях.

И другият важен въпрос - малкият бизнес не е представен в тристранното сътрудничество, отбеляза още председателят на НСМСБ. Според организацията е необходимо да се промени нормативната уредба за излъчване на национално представителни организации, за да може да се чуват предложенията и мнението на малкия и среден бизнес регулярно, а не от време на време или най-вече по избори.

Споделяне

Още от Бизнес