Държавата ще пласира 238 млн. лв. нов дълг през ноември

Емитирани са 55 млн. лв. при доходност от 3.5% по емисия 10.5 годишни ДЦК-та

Държавата ще пласира 238 млн. лв. нов дълг на вътрешния пазар през ноември, сочи емисионният календар на Министерството на финансите.

В понеделник успешно са били пласирани Държавни ценни книжа (ДЦК) за 55 млн. лв. по емисията за 10.5 години при средна доходност  от 3.5%.

Това е четвърто преотваряне на емисията пусната на 15 януари 2014 г. с падеж 15 юли 2024 година.

Постигнатата средно претеглена годишна доходност от 3.5% е по-висока спрямо предходното преотваряне на 15 септември, когато беше постигната най-ниската от 3.12%.  Най-високата постигната доходност по тази емисия беше при отварянето ѝ на 13 януари от 3.74%.

Общият размер на подадените поръчки на 20 октомври е бил 78.40 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.43.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките – 61.91%, следвани от пенсионните фондове – 23.64%, застрахователни дружества – 12% и гаранционни фондове – 2.45 на сто.

Споделяне

Още от Бизнес