Държавата ще подкрепя директно частни проекти

Държавата ще подкрепя директно частни проекти

Държавата да подкрепя частни инвеститори директно чрез финансиране изграждането на приоритетни проекти предложи министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров в сряда. Той взе участие в представянето на Националната компания "Индустриални зони", която беше създадена в началото на годината с решение на правителството като мярка за стимулиране на икономиката. Пари за създаването бяха заделени от излишъка в миналогодишния бюджет.

Димитров обясни, че предлаганата от него мярка е четвъртият етап от стратегията за привличане на чуждестранни инвеститори. Първият е бил приватизацията на държавните фирми, при което за десет години бюджетът е получил преки приходи от 9 млрд. лв. Вторият етап е било намаляването на корпоративния и доходния данък на 10%, с което се е увеличила атрактивността на страната за инвестиции.

Третият етап се изразява в подпомагане на бизнеса чрез дейността на Българската агенция на инвестиции (БАИ), продължи обяснението министърът.
Предложението за директната подкрепа е залегнало като проектотекст в Закона за насърчаване на инвестициите. То гласи, че приоритетни инвестиционни проекти над 50 млн. лв. могат да бъдат подкрепяни непряко от бюджета. Такава практиката има и в други европейски страни като Великобритания и Германия и не се третира от ЕС като държавна помощ. Решението за такава промяна в закона обаче остава за следващото правителство, каза Димитров.

Поправката в закона ще даде възможност държавата да поеме до 50% от стойността на проекта, като това ще става с решение на Министерския съвет. Въпреки ограничените възможности на държавния бюджет, това трябва да стане приоритет, за да може България да остане конкурентна при привличането на инвестиции, смята Димитров.

Правителството вече намали двойно прага за инвестиции, които се сертифицират като първи клас от БАИ, за което им се полага подкрепа от държавата и пари от бюджета за изграждане на инфраструктура.

Национална компания "Индустриални зони” ЕАД (НКИЗ) работи по изграждането на 7 индустриални зони в страната, обяви още Петър Димитров при представянето на дружеството. Те са в Русе, Видин и Свиленград (бившите свободни икономически зони), във Варна, Карлово, Плевен и в Пловдив, като тази зона ще бъде стопанисвана съвместно с Русия, защото се намира на територията на българо-руското предприятие "Автоелектоника".

От бюджета вече са преведени 100 млн.лв. за компанията, които вече се усвояват и са насочени главно към инфраструктурата. По програма ФАР в процес на усвояване са 18 млн. евро, а по ОП "Регионално развитие" - 200 млн. евро, предназначени за развитието на индустриални зони у нас.

Предвижда се индустриалните зони да бъдат част от активите на НКИЗ или да са отделни дъщерни дружества, в които делът на държавата не може да бъде под 51 процента, а общините и частни лица могат да участват с инвестиции, земи, други капитали, но до 49 на сто от собствеността. Частни партньори ще могат да влизат в индустриалните зони с конкурс.

Предвижда се НКИЗ да бъде включена в т. нар. забранителен списък от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?