Държавните разходи скачат с над 600 млн. лв. заради по-високи пенсии и осигуровки

Изпълнението на бюджета към края на февруари е с по-малък излишък спрямо 2016 г.

Държавните разходи скачат с над 600 млн. лв. заради по-високи пенсии и осигуровки

По-големи разходи и по- нисък ръст на приходите са довели до намаляване на бюджетния излишък, който сега е с над 90 млн. лв. по-малко спрямо края на февруари 2016 г. Това показват публикуваните предварителни данни от Министерството на финансите по изпълнението на консолидираната фискална програма.

Ръстът на държавните разходи е с над 600 млн. лв. повече към края на февруари спрямо година по-рано и се дължи основно на по-високите пенсии и осигуровки.

Частично той се компенсира с по-високите данъчни постъпления. Общо към края на февруари тази година приходите в бюджета възлизат на 5.73 млрд. лв., което е 16.2% от годишния разчет. Спрямо февруари 2016 г. се отбелязва ръст от 213.6 млн. лева, който се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи (450 млн. лв.), докато постъпленията от еврофондовете са по-ниски спрямо година по-рано. За сравнение приходите в бюджета към края на февруари 2016 г. възлизаха на 757 млн. лв.

Разходите по консолидираната фискална програма са 4.91 млрд. лв. към края на февруари 2017 г., което е 13.4% от годишния разчет. Съпоставено със същия период на предходната година разходите се увеличават със 603 млн. лв.

Бюджетните разходи през тази година нарастват главно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания и увеличението на пенсиите.

Така формираният излишъкът в края на февруари се очаква да бъде 822.4 млн. лв., което е 0.9% от прогнозния БВП. За сравнение година по-рано излишъкът е бил 915.2 млн. лв., което е било 1% от прогнозния БВП.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?