Държавният дълг на страната е нараснал с 560 млн. евро

В края на миналата година възлизал на 15.5% от БВП

Държавният дълг на страната е нараснал с 560 млн. евро

Държавният дълг на България се е увеличил номинално с  560,9 млн. евро през изминалата 2011 година, сочат данни, изнесени от Министерството на финансите.

В края на миналата година номиналният размер на държавния дълг е възлизал на 5 млрд. и 945,9 млн. евро. Близо 3,5 млрд. евро е външният дълг на страната, а вътрешният възлиза на почти 2,5 млрд. евро.

В края на периода държавният дълг е бил 15,5% от брутния вътрешен продукт.

От финансовото ведомство отбелязват, че ръстът се дължи на полученото през 2011 г. ново вътрешно и външно финансиране и разликите във валутните курсове при преоценката на дълга.

В края на 2011 г. 53,3% от дължимите суми са в евро, 28,6% в левове, 15,6% в щатски долари и 2,5% в други валути.

Във валутната структура на държавния дълг се запазва тенденцията към увеличаване на относителния дял на дълговите инструменти, деноминирани в лева. Това допринася за ограничаване на рисковете, следствие от изменението на валутните курсове на международните пазари, отбелязват финансистите. 

Споделяне

Още от Бизнес