Дефицитът е близо 1 млрд. лева

Дефицитът е близо 1 млрд. лева

В сравнение с юни миналата година, когато бюджетът беше балансиран, сега бюджетният дефицит гони 1 млрд. лева. Това става ясно от данните, публикувани в сряда от Министерството на финансите.

Дефицитът в хазната стигна 995.6 млн. лева в края на юни. От тази сума 439.5 млн. лв. се дължат на неизплатени европейски средства, а 556 млн. лв., на преразход в националния бюджет.

Влияние върху дефицита оказват временно замразените плащания от Европейската комисия по Оперативна програма "Околна среда“ и по две оси на програма "Регионално развитие“, където се очаква след отблокиране на плащанията на България да бъдат възстановени сертифицирани разходи в общ размер на 478.3 млн. лева, отчитат от министерството на финансите.

Постъпилите приходи и помощи за първото полугодие на 2014 г. са в размер на 14 170.1 млн. лв., или 45.7% от годишните разчети за 2014 година. Съпоставено със същия период на миналата година приходите остават почти без промяна, но изостават сериозно от планираното.

Приходите от косвени данъци намаляват с 91.7 млн. лв. до 5 402.1 млн. лв., което е едва 42.1% от програмата за годината. Сериозно изоставане има в приходите от ДДС, където планът е изпълнен едва на 42.1% и при приходите от акцизи, където изпълнението е само на 41.9%.

Върху постъпленията от ДДС от внос влияние оказва и извършваната планова профилактика на производствени мощности в "Лукойл Нефтохим".

Разходите, включително вноската на България в бюджета на Европейския съюз, към края на юни възлизат на 15 165.7 млн. лв., което е 46.7% от годишния разчет. Спрямо юни 2013 г. те нарастват с 993.7 млн. лв.

Капиталовите разходи са в размер на 1 737.7 млн. лв. и се увеличават номинално с 30% или 400.9 млн. лв. спрямо същия период на предходната година.

Размерът на фискалния резерв към края на юни 2014 г. е 6.6 млрд. лв., включително 5.9 млрд. лв. депозити в БНБ и банки и 0.7 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани разходи. Сумата обаче включва приходи с еднократен характер, като постъпления от дивидент от предприятията с държавно участие в капитала и присъдена сума от 303 млн. лв. в полза на държавата по арбитражно дело.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?