Дефицитът по текущата сметка се сви наполовина

Дефицитът по текущата и капиталовата сметка на платежния баланс за първото полугодие се е свил наполовина спрямо същия период на миналата година. Това показват данните на БНБ за баланса, публикувани в четвъртък.

За първото полугодие текущата сметка има дефицит от 2130 млн. евро (6.3% от БВП) при дефицит от 4465 млн. евро (13.1% от БВП) за януари – юни 2008 г.

За юни 2009 г. текущата сметка е отрицателна в размер на 122 млн. евро, при отрицателна текуща сметка от 898 млн. евро за юни 2008 г.

Основни фактори за намалението на дефицита по текущата сметка са по-ниските дефицити по търговското салдо (с 1886 млн. евро), по статия Доход (с 352 млн. евро) и увеличението на салдото по статия Услуги (с 249 млн. евро), сочат още данните на БНБ.

Търговското салдо за януари – юни 2009 г. е отрицателно в размер на 2380 млн. евро (7% от БВП) при отрицателно салдо от 4266 млн. евро (12.5% от БВП) за януари – юни 2008 г.

За юни 2009 г. салдото е отрицателно с 335 млн. евро при отрицателно салдо от 918 млн. евро за юни 2008 г.

Износът (FOB) за шестмесечието възлиза на 5396 млн. евро при 7737 млн. евро за същия период на миналата година, като намалението е с 30% на годишна база при ръст на годишна база от 24% за януари – юни 2008 г.

За юни 2009 г. износът (FOB) е за 997 млн. евро при 1395 млн. евро за юни 2008 г., като намалява с 28.5% на годишна база при ръст на годишна база от 17.2% за юни 2008 г.

Вносът (FOB) e за 7776 млн. евро при 12 002.8 млн. евро за първото полугодие на миналата година, като намалява с 35.2% на годишна база при ръст на годишна база от 27.6% за януари – юни 2008 г.

За юни 2009 г. вносът (FOB) e за 1332 млн. евро при 2313 млн. евро за юни 2008 г., като намалява с 42.4% на годишна база при ръст на годишна база от 34.2% за юни 2008 г.

Салдото по услугите е положително в размер на 230 млн. евро (0.7% от БВП) при отрицателно салдо от близо 20 млн. евро (0.1% от БВП) за януари – юни 2008 г.

Салдото по статията Доход е отрицателно в размер на 309 млн. евро при отрицателно салдо в размер на 660 млн. евро за първото шестмесечие на 2008 г.

За юни 2009 г. салдото по статията е отрицателно в размер на 65 млн. евро при отрицателно в размер на 289 млн. евро за юни 2008 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната са 1563 млн. евро (4.6% от БВП) при 3273 млн. евро (9.6% от БВП) за януари – юни 2008 г. Преките инвестиции покриват 73.4% от дефицита по текущата сметка за отчетния период при 73.3% за януари – юни 2008 г.

През юни 2009 г. нетните финансови заеми на сектор Държавно управление се увеличават със 130 млн. евро при намаление от 19 млн. евро за същия месец на 2008 г., като нарастването за отчетния месец се дължи основно на получен заем от Световната банка.

За шестмесечието резервните активи на БНБ намаляват с 888 млн. евро. За юни 2009 г. резервните активи на БНБ нарастват със 146 млн. евро.

Споделяне

Още от Бизнес