"Демократична България" иска отмяна на закона за горивата

"Демократична България" иска отмяна на закона за горивата

Коалиция "Демократична България" внесе в парламента предложения за законови промени, чрез които могат да се постигнат по-ниски цени на горивата и да се осигури конкуренция в сектора.

Формацията настоява да се отмени приетият с благословията на шефа на "Лукойл България" Валентин Златев закон за горивата, а също и да се отстранят "сериозните недостатъци в изменения под лобистки натиск Закон за данък върху добавената стойност". Предлагат се и промени в Закона за акцизите и данъчните складове.

"Демократична България" смята, че законът за горивата и другите промени са в интерес на някои от най-големите участници на пазара на горива. Затова формацията предлага да се стимулират малките търговци на горива, с цел насърчаване на конкуренцията в бранша и постигане на по-ниски пазарни цени.

Предвижда се още отмяна на въведено през 2016 г. изискване за лица, които търгуват с течни горива и които не са лицензирани складодържатели по смисъла на ЗАДС, да предоставят свръхобезпечение за една година напред в размера на евентуално дължимия сбор от ДДС.

"Предлаганите промени запазват гаранциите за фиска срещу недобросъвестни и измамни практики, като обезпеченията обаче ще се предоставят на принципа на съразмерност и при съблюдаване на принципа на данъчния неутралитет. Така те вече ще съобразяват размера на предоставяното обезпечение с действително извършените доставки, като срокът за предоставяне на обезпечение е за месец напред, а не за цяла година", твърдят от "Демократична България".

Организацията предлага и по-облекчена процедура за издаване на лиценз за данъчен склад, което трябва да подобри конкуренцията и да противодейства на корупционните практики при търговия с акцизни стоки.

"Законопроектът се очаква да има траен положителен ефект върху крайните цени на пазара на горива, които да се формират много по-прозрачно, при силна конкуренция от много участници на пазара, което неминуемо води до намаляване на търговските надценки на големите участници на пазара, а оттам – до по-ниски цени за крайните потребители и бизнеса", смятат от "Демократична България".

Споделяне

Още по темата

Още от България