Депутатите се разбраха да спрат издаването на компенсаторки

Идният четвъртък ще бъдат гласувани на второ четене промените в Закона за сделките с компенсаторни инструменти, за които в петък депутатите се разбраха, че ще предвиждат да се преустанови издаването на актове за признаване право на обезщетение с компенсаторни инструменти.

Заварените производства по определяне на размера на обезщетението с компенсаторки трябва да бъдат приключени в двумесечен срок от влизането в сила на предложените законови промени.

При влязло в сила съдебно решение за определяне на размера на обезщетението с компенсаторни инструменти, правоимащите лица ще трябва да уведомят в 30-дневен срок съответния орган, издаващ документа в зависимост от това за какво обезщетение става въпрос.

Издаването на определените в съдебното решение компенсаторни инструменти и предоставянето им на техните притежатели се извършва в 30-дневен срок от датата на получаване на писменото уведомление.

При обсъждането на корекциите независимият депутат Мария Капон коментира измененията като неуместни. За какво бяха направени компенсаторните записи, колко години административни чиновници някъде не могат да ги дадат и не могат да бъдат използвани, попита тя. По думите ѝ само "червената олигархия" е успяла да закупи част от предприятията с взетите компенсаторните записи, а повечето хора не знаят какво да ги правят и няма възтържествуване на справедливост.

Противоречие между предвижданите промени и приетите вече корекции в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, позволяващи на бежанците от Беломорска Тракия и Македония, с чиито земи са платени дълговете на България към Гърция, да получават още година компенсаторки, видя Бойко Ватев от БНС. Според него сега се отменя правото на обезщетение, дадено преди месец.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес