До края на юли България влиза в безрисковата група за "луда крава"

Очаква се до края на юли тази година, България да бъде поставена във II-ра група по отношение разпространението на болестта "луда крава", в която влизат страните с най-малък риск като САЩ и Канада.

Експертите в Националната ветеринарно - медицинска служба са категорични, че до този момент у нас няма регистриран случай на "луда крава", тъй като пробите от изследваните 160 говеда на възраст над 24 месеца, са отрицателни.

Министерството на земеделието и горите съобщава, че за последните 10 години в страната не е осъществяван внос на заразени с болестта "луда крава" продукти. Поради тази причина в България няма регистриран случай на заболяване на хора или животни.

От 1990 до 2000 г. у нас са внесени общо 1400 живи говеда за разплод с произход от Холандия, Дания, Германия и Австрия. Те обаче не са от райони, в които е регистрирано заболяването "луда крава".

Всяко животно е придружавано със сертификат за произход и разрешително за внос. Според нашето законодателство внесените животни за разплод задължително се подлагат на едногодишна условна карантина при спазване на ветеринарно-медицинските изисквания.

През тази година не са внасяни живи животни и животински продукти, заради опасността от шап и "луда крава".

Вносът на живи говеда, не за разплод, и на продукти и субпродукти с животински произход от страни като Великобритания, Франция, Швейцария, Ирландия и Германия е забранен още от 26 август 1994 г., а на месокостно и трупно брашно от страни с регистрирани случаи на "луда крава" - със заповед на министъра на земеделието от 23 октомври 1995 г.

От октомври 1995 г. в България действа и забрана за изхранване на едрия рогат добитък с храни, съдържащи протеин от преживни животни.

Споделяне

Още от Бизнес