Доходи на наши студенти в САЩ до 9 хил. долара годишно без данък

Доходи на наши студенти в САЩ до 9 хил. долара годишно без данък
Доходите на български студенти в САЩ, които там учат и работят, няма да се облагат, ако са до 9 хил. долара годишно. Това е записано в двустранната междуправителствена спогодба между България и САЩ за избягване на двойното данъчно облагане, която бе представена в сряда от министъра на финансите Пламен Орешарски и американския посланик в София Джон Байърли.

Спогодбата подлежи на ратификация от законодателните органи на двете страни. Предвидено е тя да влезе в сила от 2008 г.

Облагането на доходите от дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения ще е с 5% в една от двете страни, където са получени. Досега те се облагаха със съответните ставки на страната.

Няма да се облагат с данък и доходите на български студенти, работещи в САЩ по време на летни бригади, ако те са получили суми под облагаемия минимум за приемащата страна. Ако за тях е платен данък в САЩ (когато са над облагаемия минимум), щом получателите им се върнат в България, ще трябва да декларират дохода. Платеният в САЩ данък ще бъде приспаднат.

Министърът на финансите Пламен Орешарски обясни, че спогодбата създава по-благоприятни условия за бизнес контактите между двете страни, за студентите, учещи в САЩ, а също и за обмяната на информация между двете данъчни администрации. Спогодбата не включва косвените данъци - ДДС, акцизи и други.

Според министъра на финансите с документа са регламентирани и други специфични моменти, като например режимът на облагане на американските инвестиционни дружества.

Посланикът на САЩ у нас Джон Байърли допълни, че има промяна и по отношение на плащанията по пенсионни фондове, което ще помогне на постоянна основа да се осъществява размяната на човешки капитал.

Тази спогодба ни дава възможност да водим по-успешна борба срещу данъчните измами и в България, и в САЩ. Данъчните администрации и в двете страни в момента могат свободно да обменят информация много по-редовно и при по-облекчени условия, така че измамата и другите данъчни престъпления да бъдат предотвратени, заяви посланикът. По думите му следващата важна стъпка е ратификацията на Спогодбата, така че тя да влезе в сила.

От наша страна мога да се ангажирам, че документът ще бъде с висок приоритет, така че по-бързо да приключи ратификационната процедура, допълни Джон Байърли. 

Документът може да бъде намерен на интернет страницата на Министерството на финансите, категория „Документи”/”Проекти на нормативни актове” (http://www.minfin.government.bg/)

Споделяне

Още от Бизнес