Доставчиците на ток ще искат по-високи цени от юли

Регулаторът обяви, че няма да позволи рязко поскъпване

Доставчиците на ток ще искат по-високи цени от юли

Трите компании, разпределящи и доставящи електроенергия у нас, обявиха плановете си да поискат повишаване на цените си от 1 юли 2018 г. Конкретните им искания за поскъпване обаче ще станат ясни, след като заявленията им бъдат внесени на 30 март в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Това стана ясно от публикуваните от ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про" намерения за промяна на сегашните им цени на услугите, което те правят по закон всеки 28 февруари.

От регулатора обявиха, че няма да бъде позволена позволи рязка промяна на цената на тока.

"Ние сме били винаги консервативни в своите решения, което означава, че се придържаме към стабилни цени на електрическата енергия. В продължение на три години общо увеличението на цялата електроенергия е само 2.5%", каза председателят на КЕВР Иван Иванов пред журналисти по-късно през деня.

В съобщенията на енергийните компании не се посочват изрично какво сочат изчисленията им за новите цени на тока с уговорката, че е възможно до 30 март да настъпят промени, които ще бъдат отразени. Тази тактика от няколко години се прилага от снабдителите с идеята да не се нагнетява общественото недоволство, а и регулаторът традиционно орязва предложените повишения от компаниите.

Тъй като в публикациите на електроразпределителните и електроснабдителните дружества се казва, че намеренията са да се поискат цени, които да покриват необходимите им разходи за предоставяне на услугите, а фирмите непрекъснато се оплакват, че регулаторът им одобрява по-ниски цени, очакванията са отново да се предложи повишение.

"ЧЕЗ Електро" са малко по-подборни в съобщението си, заявявайки ,че им трябват 581 млн. лв. приходи в едногодишния ценови период, за да могат да изпълняват качествено ангажиментите си по лицензията. От "ЧЕЗ Разпределение" пък посочват, че планират за пренесат през мрежата си над 9 385 737 МВтч електрическа енергия до крайни клиенти в периода юли 2018 – края на юни 2019 г. В заявлението си мрежовият оператор ще отрази ниво на технологични разходи за 2017 г. в размер на 10.35%, реалните разходи за балансиране, както и планирани брутни инвестиции за над 278 млн. лв. за новия регулаторен период.

Дружествата на ЕВН - "Електроразпределение Юг", "ЕВН България Електроснабдяване" и "ЕВН България Топлофикация", обявиха, че както досега заявленията, които ще внесат в края на март ще следват основните принципи за сигурност на снабдяване, качество на обслужването, адекватна възвращаемост и покриване на оперативни разходи. Заявленията ще отразяват и наложените задължения на операторите на разпределителни мрежи по отношение на либерализирания пазар на електроенергия в България, посочва групата, която от години недоволства срещу подхода на регулатора за орязване на част от разходите, за да се натисне ръстът на цените за битовите потребители.

"Енерго-Про Продажби" и "Електроразпределение Север", работещи в Североизточна България, също са уклончиви в съобщението си. В него обаче се посочва, че компанията планира да инвестира в електроразпределителната мрежа по 45 млн. лв. годишно до юли 2021 г., ще иска да се коригира размерът на технологичните им разходи и нормата на възвръщаемост до актуалните им нива. Това също означава повишаване на цените за пренос и разпределение на енергията и съответно поскъпване на тока.

Споделяне

Още от Бизнес