Е-търговете за дървесина се уеднаквяват и облекчават

Е-търговете за дървесина се уеднаквяват и облекчават

Одобрени от правителството в сряда промени в наредбата за извършването на дейности в държавните и общински гори и за продаването на дървесината уеднаквяват  и облекчават сегашните разнородни правила за провеждане на електронни търгове от държавните горски предприятия. Очакванията са това да облекчи тези процедури и да нарасне делът на възложената електронно  сеч или търговия с дървесина. Отделно се увеличава размерът на предоставяните от купувачите гаранции за изпълнение на договорите за сеч и продажба на дървесината.

Продажбата на дървесина, добита от горските територии – държавна собственост, чрез електронни търгове се практикува от 2016 г., но отделните държавни предприятия и общински структури прилагат различни правила. Непълната нормативна уредба дава основание участниците в електронните търгове да оспорват по съдебен ред законосъобразността на използваните различни тръжни регламенти. Според кабинета, унифицирането на начина за провеждане на електронните търгове и поставяните изисквания ще увеличи доверието в тези процедури и ще нараснат участниците в тях.

По аналогия на търговете с явно и с тайно наддаване, електронните търгове за продажба на дървесина ще бъдат два вида – с наддаване и с еднократно ценово предложение. Въвежда се и електронен конкурс за възлагане изпълнението на дейностите. Начинът на провеждане и изискванията към участниците при електронните процедури съответства на останалите, единствено наличието на електронен подпис се явява допълнително условие, посочват от Министерския съвет.

С оглед стимулиране спазване на договорните задължения и срокове за изпълнение, гаранцията за изпълнение на договорите за продажба на стояща дървесина на корен се увеличава от 5 на 10 на сто, допълват от кабинета. На база постъпленията от 2018 г. по тази вид гаранции се очаква те да се увеличат до 4.4 млн. лв., но сумите се освобождават и се връщат на фирмите след коректното изпълнение на договорите им.

При сега действащите разпоредби, участниците в търговете за дървесина предоставят значителен брой документи, достигащ до 55-60 броя при различните процедури, което представлява съществена административна тежест за тях. Чрез промените ще се намалят изискуемите документи, които ще бъдат заменени с декларация за изпълнение на техническите, професионалните и други изисквания на възложителите, респективно продавачите.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес