Затяга се контролът върху превоза на дървесина

Затяга се контролът върху превоза на дървесина

Подобряване на системата за контрол върху превоза на дървесината предвижда проект на Наредба за контрола и опазването на горските територии, обявен от Министерството на земеделието, храните и горите във вторник.

Новият регламент предвижда когато обекти за съхранение, преработка и търговия с дървесина бъдат хванати в нарушения незабавно да им се отнема достъпът до интернет информационната система на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), позволяваща издаване на превозни билети за дървесина. Установено било, че складове за дървесина продължавали да издават такива документи, макар и да има издаден срещу тях административна мярка за спиране на дейността. Вече веднага ще им се реже достъпът до системата и ще се възстановява, когато отпаднат основанията за затварянето на тези обекти.

Също така вече занимаващите се с дървесина вече няма да водят хартиени дневници, а само електронни, за да не може да се манипулират данните за движението на дървесината между различните обекти за съхранение или търговия. Проверка на земеделското министерство установила, че от около 4000 обекта, занимаващи се такава дейност, едва 130-140 водят дневник на хартиен носител. Затова се спират хартиените дневници, а при нарушения ще се реже достъпът и до тях.

Също така собствениците на обекти с установени нарушения ще са длъжни, като възстановят правото си на работа, в продължение на една година да осигуряват достъп в реално време до системата за видеонаблюдение.

Според новите правила, собствениците или ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти, които транспортират обла дървесина и дърва за огрев, ще предоставят в съответната Районна дирекция по горите (РДГ) потребителското име и паролата за достъп до данните от GPS устройствата за следене маршрутите на автомобилите. Това ще подобри проследяемостта на дървесината от мястото на натоварване - временния склад, до мястото на доставка, аргументират се от агроминистерството.

Промяната е необходима, тъй като досега действащия режим – данните да се предоставят на съответната РДГ при поискване, е неработещ и неефективен поради честите откази за предоставяне на данни, тяхното манипулиране, липса на GPS устройства или неработещи такива. С промяната се предвижда правоимащите лица – служителите на съответната РДГ, да имат т. нар. онлайн достъп до данните на GPS устройството в реално време. По този начин ще може да се извършва превантивен дистанционен контрол чрез сравняване на данните (маршрут, час на издаване на превозния билет, час на тръгване, час на пристигане, място на издаване на билета, място на разтоварване на дървесината и др.) от "електронния“ превозен билет  и GPS-данните за съответното превозно средство, транспортиращо дървесина. Предвидена е и забрана за транспортирането на дървесина с превозни средства, за които не са изпълнени изискванията относно системите за проследяване на движението им.

Ще бъде забранено транспортирането на дървесина, придружена с превозен билет, когато са изтекли повече от 12 часа от момента на издаването му. Същото се важи и за издаден чрез системата превозен билет, който обаче не е регистриран в нея и не е придружен с контролен талон, утвърден със заповед на изпълнителния директор на ИАГ.

Изрично ще се опишат продуктите от дървесина, за които не е задължително издаване на превозен билет при транспортирането им. Такива са всички видове (в неразглобен вид) мебели, дограми, беседки, сауни, стълби, декори, палета, плотове от масивна дървесина, конструктивни елементи за изграждане на сгради и/или покриви (ферми), пчелни кошери и други изделия, готови за пряка употреба; елементи от готови изделия (мебели, дограми, беседки, сауни, стълби, градински мебели, дървени сглобяеми сгради и конструкции, детски площадки, пчелни кошери и др.), при които не се предвижда последваща механична обработка (рязане, цепене, шлайфане, и др.) и други продукти. Въвеждането на тази разпоредба е заради многобройни запитвания от страна на горските дирекции, различни собственици и ползватели на обекти и за да са избегнат различни тълкувания и практики, относно издаването на превозни билети за транспортиране на дървесина, посочва се в мотивите за проекта наредба.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес