Едва една трета от българите се интересуват от наука

Едва една трета от българите се интересуват от наука

Относително малко българи се интересуват от наука, а образователната система слабо стимулира учениците да се занимават с нея. Като резултат, е налице съществен риск през следващите години човешкият потенциал в науката рязко да намалее, а с това общата образованост и информираност на хората.

Това са част от изводите от национално представително проучване на агенция "Алфа Рисърч", което беше разпространено от Българската академия на науките (БАН) в четвъртък.

Според изследването науката и научните институции, в частност БАН, запазват престижа си в обществото. Поради това е налице и висока обществена подкрепа за приоритетно финансиране на науката. Самата академия на науките се възприема повече като научен център и по-малко като експертно-консултативен център. Повечето хора настояват за балансирано развитие на фундаменталната и приложната наука в рамките на академията, а най-разпознаваеми са приложните институти и тези, които се занимават с природни науки.

Проучването показва, че едва 35 на сто от българите се интересуват от наука, докато за ЕС този дял е 53%.

Общественото възприятие за мисията и ролята на БАН е да бъде както научен, така и експертно- консултативен център. Все пак доста повече хора (67.9%) са на мнение, че академията е силна като "научен център", в сравнение с дела на тези, които я възприемат като "експертно-консултативен център" (52.6%).

73% от анкетираните са на мнение, че БАН трябва да изпълнява своята мисия, като развива успоредно и балансирано фундаменталната и приложната наука. По отношение на съпътстващите дейности, най-високи очаквания има към изработването на прогнози – почти три четвърти от пълнолетните българи са на това мнение. Следват дейности, свързани с образованието на ученици и студенти (57.4%), както и консултантски дейности за разработване на политики (51.7%).

Основният дял анкетирани имат положително отношение към БАН - 48.8 на сто. Неутрално е отношението на почти 46 на сто от хората, а отрицателно едва на около 5%.

Общо 83% от анкетираните в отговор на свободен въпрос могат да посочат организация, или институт, които свързват с науката в страната. Сред тях БАН, въпреки всички проблеми през последните години, остава най-силно разпознаваемата чисто научна институция. Непосредствено след нея анкетираните поставят университетите.

Същевременно, 67% от анкетираните (и 87% от висшистите) смятат, че развитието на науката, подобно на другите страни в ЕС, трябва да бъде приоритет и за България. Въпреки тази категорична позиция, конкретно по отношение финансирането на БАН, мненията са поляризирани. Около 53% смятат, че БАН получава недостатъчно финансиране от държавата, което пречи на развитието на науката. Над 43.2 на сто са на обратното мнение - БАН разчита прекалено много на държавата, вместо да се опитва да привлича външно финансиране.

Споделяне
Още от България