“Егерсман & Ко” ще прави компостиращата инсталация на софийския завод за боклук

Обединение “Егерсман & Ко” ще прави компостиращата инсталация на софийския завод за боклук. Във вторник е бил сключен договорът между обединението и Столичната община за 46.5 млн. лв., съобщиха от кметството.

Годишният капацитет на инсталацията ще бъде 44 000 тона входяща биомаса. Био отпадъците и зелените отпадъци ще се третират по механичен и биологичен начин.

Зелените отпадъци, които ще бъдат доставяни от Столична община, ще са 24 000 тона годишно, а биоотпадъците - 20 000 тона.

Входящите отпадъци ще постъпват от два източника. Единият е от домакинствата, заведенията за обществено хранене, магазините и хранително-вкусовата промишленост. Другият са разделно събираните зелени отпадъци от градини, паркове и градини.

Срокът за изграждане на компостиращата инсталация е 19 месеца. От тях за проектиране са четири месеца. Строителството ще отнеме година.

След изграждането на инсталацията и успешното преминаване на изпитанията изпълнителят ще наблюдава в продължение на година нейната работа за дефекти.

Споделяне

Още от България