ЕК иска старт на преговорите по европейската схема за гарантиране на влоговете

ЕК иска старт на преговорите по европейската схема за гарантиране на влоговете

Европейската комисия представи в сряда оценка за напредъка по задълбочаването на европейския икономически и паричен съюз.

В последните четири години бе постигнат съществен напредък в укрепването на еврозоната, а европейският икономически и паричен съюз е още по-стабилен. Отстранени бяха много от пропуските, разкрити след започналата през 2007 г. икономическа, финансова и социална криза, пише в съобщение на комисията.

Необходимо е да бъдат предприети още някои съществени стъпки. Еврото и съгласуването на икономическата политика са средство за постигане на повече работни места, растеж на икономиката, инвестиции, социална справедливост и макроикономическа стабилност в ЕС, се посочва в доклада.

ЕК приканва държавите в ЕС да се споразумеят за бюджета за сближаване и конкурентоспособност. Според комисията е необходимо промените в договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност да бъдат завършени, включително по въпроса с общите средства за подкрепа, осигуряване на пари при преструктуриране и ефективни предпазни средства. ЕК призовава за запазване на ясното разграничаване на отговорностите и на възможността за приспособяване на европейското законодателство за банките.

Според ЕК е необходимо да започнат политически преговори по спорния въпрос за европейска схема за гарантиране на влоговете. Основният проблем при нея е, че държавите със стабилни банкови системи и публични финанси не са съгласни да плащат за изгорели влогове във фалирали банки в недисциплинирани държави.

Комисията перпоръчва да бъде постигнат напредък и по съюза на капиталовите пазари и за укрепване на международната роля на еврото.

Съотношението на необслужваните кредити за всички банки в ЕС продължава да намалява, като през третото тримесечие на 2018 г. е достигнало 3.3 на сто и се движи към равнищата отпреди кризата, пише още в доклада.

Еврото е втората по важност валута в света, като дори в разгара на финансовата и дълговата криза то запази своята стабилност, отчита ЕК.

Споделяне

Още от Бизнес