ЕК може да ни санкционира за забавянето на паспортите с биометрични данни

ЕК може да ни санкционира за забавянето на паспортите с биометрични данни

Европейската комисия (ЕК) може да наложи санкция на България за забавянето на въвеждането на паспортите с биометрични данни. Зам.-министърът на вътрешните работи Горан Йонов съобщи в понеделник, че процедурата за избор на фирмата, която да изработи новите документи за самоличност, се е провалила. Причина за това е, че и шестте кандидатстващи фирми са допуснали пропуски в офертите си.

Процедурата ще бъде повторена отново, след като изтече законовият срок от 14 дни, в който фирмите могат да обжалват решението за прекратяването.

Зам.-министър Горан Йонов посочи, че така срокът за издаването на новите документи ще се удължи с още три месеца. Очаква се издаването им да започне едва през март 2009 година. Той не отрече възможността за евентуална санкция от страна на ЕК, но не се нае да "тълкува" каква може да е тя. По думите му Европейската комисия ще бъде уведомена за възникналите обстоятелства.

"ЕК е обективна, преценява възможностите на съответната страна и прави отстъпки, които обаче не са безкрайни", посочи Йонов, въпреки че миналата година ЕК стартира наказателна процедура заради забавянето на биометричните паспорти.

Зам.-министърът предупреди да не се търси "закован срок", в който България е длъжна да въведе новите паспорти. По думите му срокът е бил присъединяването на страната в Европейския съюз.

Към момента проблеми с въвеждането на новите паспорти има и в Румъния.

Комисията, оценяваща офертите, е констатирала пропуски още в административно-правния аспект на предложенията на фирмите. По думите на зам.-министър Йонов пропуските са формални и отстраними. Председателят на комисията Лъчезар Еленков обясни, че фирмите не са представили исканите декларации, като например, че в предложената оферта е спазено изискването за минимална цена на труда или пък, че във фирмите подизпълнители няма свързани с поръчката лица.

Шест фирми са подали документи за участие в специалната обществена поръчка - "Сименс" ЕООД - България, "Алами" - Унгария, "Бундесдрукерай" - Германия, "Сажем" - Франция, "Принтек" - Гърция, "Джамалто" – Франция. След констатирането на пропуските ценовите им оферти не са били отваряни. Всички фирми вече са уведомени са прекратяването на процедурата и са им посочени конкретните им грешки. Банковите гаранции са върнати.

Зам.-министър Йонов изрази надежда, че тези фирми ще участват и в новата процедура.

Новите паспорти ще се въвеждат плавно след изтичането на старите. Чипът в тях ще съдържа биометрични данни, снимка на притежателя и ЕГН, а след юни 2009 година към данните ще се прибавят и пръстови отпечатъци. Амбицията на МВР е цената на новите документи с електронен носител да не надхвърля 50 евро. Изпълнителят на обществена поръчка ще бъде определен по три критерия - за сигурност на документа, бързина на издаване и цена.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?