ЕК предлага държавите членки да осигуряват работа на младежите до 25 години

ЕК предлага държавите членки да осигуряват работа на младежите до 25 години

Задължително осигуряване на работа на младежите до 25 години предлага Европейската комисия в одобрения в сряда пакет от мерки, с които се цели да се реши проблемът с растящата безработица сред младите.

 

За целта държавите членки трябва да въведат т. нар. механизъм “гаранция за младежта”. Той предвижда на всички младежи до 25 години да се осигури добро предложение за работа. Това може да стане с включване във форма на продължаващо образование или чрез чиракуване или провеждане на стаж в рамките на четири месеца след като са завършили образованието или са останали без работа, е посочено в съобщение на Европейската комисия.

 

За да се улесни преходът от училищната скамейка към работното място, с пакета от мерки се поставя началото на консултация с европейските социални партньори по “Рамка за качество на стажовете“. Чрез нея ще се даде възможност на младите хора да придобият професионален опит.

 

Освен това в пакета от мерки е обявено създаването на Европейски алианс за професионална подготовка, с който се цели да се повиши качеството, както и възможностите за провеждане на чиракуване чрез разпространяване в държавите членки на успешните схеми за чиракуване.

 

За да намерят работа на младежите, страните трябва да осигурят по-добро партньорство с бизнеса и службите по заетостта.

 

Еврокомисията призовава да се използват в пълна степен средствата по Европейския социален фонд и другите структурни фондове, като се въведат схеми, с които да се финансират мерки за намаляване на безработицата сред младите.

 

Около 5.5 милиона младежи, което е над една пета от всички, не успяват да намерят работа. 7.5 милиона на възраст от 15 до 24 години пък попадат в т. нар. категория NEET – не работят, не учат и не се обучават. Икономическата цена на неинтегрирането на младежите на пазара на труда се оценява от Eurofound на над 150 млрд. евро годишно, което е 1.2% от БВП на ЕС.

 

За някои държави, като България, Ирландия, Гърция, Италия, Кипър, Латвия, Унгария и Полша, тази цена достига или надхвърля 2 % от техния БВП. Ползите от избягване заплащането на тази икономическа цена днес и в бъдеще далеч надхвърлят бюджетните разходи във връзка с предложената Гаранция за младежта, е посочено в съобщението на ЕК.

Споделяне

Още от Европа