ЕК предлага уеднаквяване на правилата за предоставянето на убежище

ЕК предлага уеднаквяване на правилата за предоставянето на убежище

Създаването на обща процедура за международна закрила, с еднакви стандарти и права, предоставяни на бежанците, както и по-нататъшно уеднаквяване на условията за приемане в ЕС, това са част от представените в сряда предложения на Европейската комисия за промени в подхода към предоставянето на убежище в ЕС.

Комисията предлага да се замени директивата за процедурите за предоставяне на убежище с регламент за създаване на напълно уеднаквена обща процедура в ЕС. Целта е да бъдат намалени разликите в процента на признаване на бежански статут между отделните държави от Общността и да се ограничи движението на бежанците в ЕС.

Предложението предвижда опростяване, поясняване и съкращаване на процедурите за предоставяне на убежище. Предвижда се решенията за признаването на бежански статут да бъдат взимани в срок до шест месеца. Въвеждат се по-кратки срокове (между един и два месеца) в случаите, когато молбите са недопустими или явно неоснователни. ЕК предлага сроковете за обжалването по отхвърлени молби да бъдат от една седмица до един месец.

Кандидатите за убежище биха могли да получат правото на безплатна правна помощ.
ЕК предлага въвеждането на нови изисквания за сътрудничество на кандидатите за убежище с властите, както и по-сериозни последствия при неизпълнението на тези задължения. Наказанията в случаи на злоупотреба с процеса на кандидатстване за закрила, липсата на сътрудничество и т. нар. вторични движения в ЕС (извън държавата, от която е поискана закрила), ще могат да доведат до отхвърлянето на молбата по бързия ред.

Комисията предлага да отпаднат националните списъци на сигурни държави на произход на мигрантите, като бъдат взимани предвид единствено общоевропейските списъци. Търсещите убежище трябва да могат да получават еднаква закрила навсякъде в ЕС, гласи предложението. То въвежда задължителна проверка за установяването на възможни промени в държавите на произход, които може да имат отражение върху нуждата от закрила на кандидатите.

Предлага се още държавите да определят място за пребиваване на бежанците и да им налагат задължения да се явяват пред съответните власти, за да доказват, че са постоянно на разположение. Ако не се явят, бежанците може да бъдат задържани. Предвижда се бежанците с признат статут да получават най-късно в срок от шест месеца достъп до пазара на труда на държавата, която им е предоставила закрила.

ЕК предложи днес въвеждането на общи показатели за оценка на подлежащите на разселване мигранти по европейските квоти, както и общи основания за отказ от включването в квотните схеми на мигранти. Комисията ще предостави 10 000 евро за всеки разселен по квотните схеми, които обхващат 22 504 мигранти извън ЕС. През май ЕК предложи държавите от ЕС, които решат временно да не приемат мигранти, да плащат по 250 хиляди евро за неприет пришълец.

Споделяне

Още от Бизнес

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?