ЕК: Въпросът с трудовата миграция ще стане още по-важен

Въпросът с трудовата миграция ще стане още по-важен през следващите години. Това се посочва в доклад на Европейската комисия, цитиран от БТА.

Действията за приспособяване към условията на нарастваща международна мобилност трябва да отговарят на нуждите и приоритетите на всички заинтересовани страни, се посочва в документа.

Това изисква по-добро използване на съществуващите инструменти като общи визови правила, се допълва в текста.

Добре управляваната миграция може да бъде от полза за всички - както за мигрантите, така и за приемащите страни, заявява по този повод еврокомисарят по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом, цитирана в съобщението.

Трябва да положим повече усилия, за да осигурим икономически растеж и конкурентоспособност в Европа, и да се справим съвместно със страните извън ЕС с отрицателните аспекти на миграцията като трафика на хора и незаконното превеждане на мигранти през граница, допълва тя.

Комисията отчита, че са необходими повече усилия по отношение на защитата на бежанците и правата на човека. По-добрата координация на дейностите по разселване на равнище ЕС и между държавите от Общността ще създаде условия за по-ефективно и по-бързо реагиране при кризисни ситуации, се посочва в доклада.

Допълва се, че по-лесното издаване на краткосрочни визи може да има положителни последици за развитието на страни извън ЕС, например за подобряването на възможностите за бизнес и търговските връзки с ЕС.

Възможностите на визовата политика на ЕС трябва да се използват максимално за насърчаване на икономическия растеж и културния обмен, допълва комисията. През идните седмици ЕК възнамерява да предложи изменения на визовия кодекс, за да се улесни допълнително влизането в ЕС на законно пътуващите и същевременно да бъде осигурено високо равнище на сигурност в Общността.

Споделяне

Още от Европа