Еколози алармират за опасен за защитените видове огромен ветропарк

Еколози алармират за опасен за защитените видове огромен ветропарк

Варненската Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) одобри през март два големи проекта за изграждане на ветропаркове в Добруджа, в общините Шабла и Генерал Тошево, които според Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) e опасен за защитените видове.

Според тях особено скандален е проектът "Смин" на компанията "Смин Еко Енерджи", който предвижда изграждането на 95 турбини, всяка с мощност от 2 MW, в близост до защитената зона от Натура 2000 "Дуранкулашко езеро", смятат природозащитниците. В района зимува една от най-застрашените птици в света – червеногушата гъска. Ветропаркът ще създаде стена от турбини между местата за нощуване на гъските (езерото и морето) и обработваемите площи, където те се хранят, посочват еколозите..

Районът на Шабленските езера, и особено Дуранкулашко езеро, са единствените места, където редовно се концентрира значителна част от популацията на червеногушата гъска. Между 20 и 50% световната популацията на вида зимува около Дуранкулашкото езеро, обясняват от БДЗП.

Всички тези факти са игнорирани в Оценката за въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценката за съвместимост на проекта със зоната от мрежата Натура 2000. РИОСВ Варна одобрява проекта въпреки отрицателните становища на Националния природонаучен музей към БАН, няколко български и международни неправителствени организации, ловната дружина в Дуранкулак и подписката срещу парка от местни жители.

Одобрението на проекта се случва в контекста на напредналите наказателни процедури на Европейската комисия срещу България за невъзможност да осигури достатъчна защита на зоните от Натура 2000 точно в Крайбрежна Добруджа при изграждане на ветропаркове,припомнят от БДЗП.

Нещо повече – РИОСВ Варна издава решение за предварително изпълнение на опасния вятърен парк. Целта е да се предостави възможност на инвеститора бързо да сключи договор с "НЕК" ЕАД за присъединяване към електрическата мрежа на по-високите изкупни цени на тока, както и да започне изграждането на вятърния парк преди да са приключили процедурите по обжалване на скандалното, според еколози, решение по ОВОС. Мотивите са, че изграждането на парка ще осигури приходи в местния бюджет и се защитават "особено важни държавни и обществени интереси, свързани с поети от страната ни международни ангажименти по отношение на опазване на околната среда, което косвено засяга и човешкия живот".

С подобни мотиви РИОСВ Варна застава срещу принципната позиция на правителството за задържане на растежа на ветроенергийния сектор в България, смятат от БДЗП. На няколко пъти при срещи с чуждестранни лидери и инвеститори тази година премиерът Бойко Борисов се обяви за овладяване на бума в т. нар. зелена енергия, тъй като този сектор не създава дългосрочни работни места, а изсмуква средства от българския данъкоплатец и ги насочва към големите инвеститори.

Само в Добруджа вече са планирани 3928 вятърни генератора, припомнят от БДЗП. Почти няма село в района, където да не е заявено намерение за изграждане на ветропарк. РИОСВ Варна обаче приема, че някои ветропаркове са от важен държавен и обществен интерес и така поставя чисто икономическия интерес на инвеститорите пред този на гражданското общество и природата, за който е призван да се грижи, заявяват от дружеството.

“Сега на ход са българският съд и Европейската комисия. Предстои да видим дали съдът ще отмени решението за предварително изпълнение на ветропарка "Смин" и дали това ново решение на РИОСВ Варна ще предизвика бърз напредък в наказателните процедури срещу България за нарушения на Директивата за птиците при изграждането на ветропаркове", казват от БДЗП.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?