След като Перник и Ловеч останаха на сухо

Екоминистерството ограничава водовземането на язовири с под 50% наличен обем

Пред риск от воден режим са общините Дупница, Сливен, Омуртаг и Антоново

Екоминистерството ограничава водовземането на язовири с под 50% наличен обем

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщи, че е предприело действия за ограничаване на водовземането от комплексни и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване с наличен обем под 50%.

Мярката идва след като община Перник беше поставена на тежък воден режим за първи път от 1993 г. Подаването на вода за населението в Ловеч и Плевен също беше ограничено. След падналите през последните дни дъждове от 25 ноември водния режим в Плевен беше отменен.

Сега МОСВ спира водовземането за цели, различни от питейно-битовите, за язовирите "Дяково", "Асеновец" и "Ястребино". Това се прави с цел да се избегне воден режим в общините Дупница, Сливен, Омуртаг и Антоново, става ясно от разпространеното съобщение.

Екоминистерството е уведомило ВиК операторите, водоползвателите и експлоатационните дружества, стопанисващи тези язовири, да ограничават ползването за други цели, за да се обезпечи подаването на вода за населението. Те са предупредени да предприемат мерки за алтернативно водоснабдяване от други водоизточници за обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване на населени места.

Язовир "Дяково" се намира на около 15 км от Дупница и към момента e с процент на запълване 36.98%. Язовирът се ползва освен за питейно-битово водоснабдяване и за промишлени цели, напояване и енергетика. С графика за декември 2019 г. ще бъдe ограничено водоподаването от него за други цели освен за питейни и битови нужди е посочено в съобщението на МОСВ.

Язовир "Асеновец" е разположен край Сливен и към момента е с процент на запълване 34.47%. В месечния график за декември МОСВ ще редуцира разрешените обеми за питейно-битово водоснабдяване на 1.8 млн. куб.м съобразно данните за суха по влажност година с обезпеченост 75%.

"ВиК Сливен" ООД е титуляр на още 5 разрешителни, издадени от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район", за водовземане от над 50 тръбни и шахтови кладенци. Дружеството е уведомено за необходимостта от предприемане на мерки за алтернативно водоснабдяване от други водоизточници с цел акумулиране на води в язовира и осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване на Сливен.

Язовир "Ястребино" се намира на територия на общините Омуртаг и Антоново и е с процент на запълване 31.16%. Обемът в язовира гарантира осигуряване на 100% на питейно-битовото водоснабдяване и не е необходимо редуциране на заявката на ВиК дружеството. Води от язовира се ползват за питейно-битово водоснабдяване и за напояване.

Водоползвателите са уведомени, че при планирано увеличаване на потреблението от страна на община Антоново до границите на лимита по разрешителното, предвид приоритетите по Закона за водите, ще бъдат предприети действия за ограничаване на напояването.

Споделяне

Още по темата

Още от България