"Енерго-Про" обяви, че бави включване на екоцентрали заради съгласуване с НЕК

"Енерго-Про" обяви, че бави включване на екоцентрали заради съгласуване с НЕК

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е предявила твърдение за извършено нарушение от страна на "Енерго-Про" Мрежи" при забавяне да включи в мрежата си слънчева електроцентрала, с което операторът е злоупотребил с господстващо си положение и е нарушил Закона за защита на конкуренцията, съобщиха от антимонополния орган в понеделник.

Мрежовият оператор обаче заяви, че е следвала процедурата за съгласуване на присъединяването на възобновяеми енергийни източници с НЕК и затова се е получила забавянето.

Според комисията с действията си "Енерго-Про" е можело да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара за производство на електроенергия от възобновяеми източници и да засегне интересите на потребителите.

Производството срещу мрежовия оператор е образувано заради забавено присъединяване на фотоволтаична електроцентрала, собственост на дружеството "В2М". Така фирмата не е можело да продава своята електроенергия в периода 5 октомври 2009 г. - 10 август 2011 г., тъй като е нямала достъп до електроразпределителната инфраструктура.

Определението не подлежи на обжалване, посочват от КЗК. Страните в производството имат право на достъп до материалите по преписката и в 30-дневен срок имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения.

Страните в производството имат право да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание във връзка с предявените твърдения и правомощията, които комисията възнамерява да упражни.
По-късно от "Енерго-Про" заявиха, че ще изложат своите възражения срещу предявеното твърдение. Компанията посочва, че не е допускала ситуации на неравностойно третиране или неоснователно забавяне присъединяването на производители на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Мрежовият оператор посочва, че фирмата "В2М“ ООД е била своевременно запозната, че разпределителното дружество трябва да съгласува присъединяването ѝ с НЕК. Това е част и от предварителния договор между двете дружества и именно съгласуването с държавната компания е довело до забавянето на включването на централата в мрежата.

Случаят е разглеждан и от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), посочва операторът. Указанията на регулатора са били НЕК да сключи договор с разпределителното дружество, а разпределителното дружество с производителя, което било изпълнено. Така централата е включена през юни 2012 г.

От "Енерго-Про" заявяват, че следват стриктно принципите на равнопоставеност и справедливост и отхвърлят всякакви обвинения в злоупотреба с господстващо положение.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко дълъг ще е животът на новото Народно събрание?