ЕС прогнозира забавяне на икономическия растеж в България

ЕС прогнозира забавяне на икономическия растеж в България

Забавяне на икономическия растеж в България през 2020 и 2021 г., продължаващ спад на безработицата и леко покачване на инфлацията през следващите две години, очаква Еврокомисията в есенната си икономическа прогноза, обявена в четвъртък.

Вътрешното потребление остава движещо за БВП

След като страната отчете реален ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) от малко над 3% през 2018 г., динамиката остава силна и през първата половина на 2019 г. На тримесечна основа растежът на икономиката у нас е съответно 1.1% и 0.9% за първото и второто тримесечие на годината. Основен двигател е частното потребление, благодарение на повишаването на заплатите и ниската безработица.

Ръстът на реалния БВП се очаква да достигне 3.6% за цялата 2019 г. (при очаквани 3.3% в лятната прогноза), след което да се върне до 3% през 2020 г. и до 2.9% през 2021 г.

За общите инвестиции през тази година у нас прогнозата е за скромно увеличение. Очакванията са те да наберат по-голяма инерция през 2020 г. и 2021 г., но тя ще е умерена. Основна причина за това са нарастващата икономическа несигурност в чужбина и влошаването на прогнозите за растеж.

Инфлацията се очаква да достигне 2.4% през 2019 г.

Основната инфлация през 2019 г. се прогнозира да достигне 2.4% - без промяна спрямо лятната прогноза на ЕК.

Динамиката на цените остава волатилна и през тази година – най-голямо ускорение инфлацията имаше през април (3.1%), а най-слабо – през септември (1.6%).

Основно влияние оказват цените на храните, повлияни от по-лошата селскостопанска реколта от 2018 г. и африканската чума по свинете от лятото на 2019 г. Ускорението на цените в енергийния сектор на свой ред се повлия най-значимо от поскъпването на електроенергията към средата на годината и поевтиняването на петрола от началото на втората половина на 2019 г.

Заради постепенното отслабване на временните фактори при ценообразуването и продължаващата тенденция за поевтиняване на петрола, инфлацията се очаква да се забави до 1.6% през 2020 г. и да се засили отново до 2.1% през 2021 г.

По отношение на безработицата прогнозите са за продължаващ спад до 4.4% през тази година спрямо 5.2% през 2018 г. Очакванията са тя да намалее още през следващите две годиниг.

ЕК прогнозира повишаване на възнаграждения заради исторически ниската безработица и планираните увеличения на заплатите в публичния сектор.

Бюджетният излишък

Според есенната прогноза на ЕК общият бюджетен излишък на страната се очаква да бъде 1.1% от БВП през 2019 г., което е по-малко от стойностите през 2018 г.

Приходите ще нараснат още през тази година, но въпреки това разходите на правителството изглежда успяват да се увеличават с по-бързи темпове.

Това се дължи основно на увеличаване на разходите по някои определени пера като заплати и социални плащания, както и заради очакваното ускорение на публичните инвестиции.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?