Евролидерите потвърдиха икономическите препоръки на ЕК за България

Евролидерите потвърдиха икономическите препоръки на ЕК за България

Съветът на ЕС одобри обявените на 22 май от Европейската комисия препоръки за развитието на икономиките на държавите от общността, стана ясно в петък.

България получи четири препоръки.

Първата е страната да продължи да подобрява събирането на данъците и спазването на данъчното законодателство, включително чрез цялостни мерки за периода след 2017 г. Препоръчва се ускорено прилагане на мерките за намаляване на размера на "сивата" икономика, особено на работата "на черно".

На второ място от България се изисква да предприеме следващи мерки по прегледите на финансовия сектор, особено на презастрахователните договори, надзора на групово равнище, активите с трудно определима стойност и експозициите към свързани лица. България следва да подобри банковия и небанковия надзор в тясно сътрудничество с европейските власти. Трябва да се вземат мерки за намаляване на все още високото ниво на необслужвани кредити за фирмите, което може да стане както с ускоряване на реформата на несъстоятелността, така и чрез насърчаване на действащ вторичен пазар за необслужвани заеми.

Третата препоръка е България да подобри политиките по заетостта и връзката между службите по заетостта и социалните служби за групите в неравностойно положение. Следва да се увеличи предоставянето на качествено общо образование, особено за ромите. България трябва също да увеличи покритието на здравното осигуряване, да намали преките плащания от страна на пациентите и да се справи с недостига на здравни специалисти.

Съгласувано със социалните партньори страната следва да състави прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата. Препоръчва се България да увеличи минималния доход, както и да осигури ефективното прилагане на националната стратегия за развитие на обществените поръчки.

Споделяне

Още от Бизнес