Европарламентът: Пенсиите трябва да гарантират достоен начин на живот

Обществените пенсионни системи трябва да осигуряват достоен начин на живот за всички граждани, се казва в резолюция на Европейския парламент, гласувана от депутатите във вторник.

В документа се посочва, че икономическата криза и предизвикателствата, свързани с все по-застаряващото население, са разкрили слаби места както при частните, така и при обществените пенсионни схеми.

“Една трета от населението на ЕС е на възраст над 55 години. Устойчивостта на пенсионните схеми е заплашена от демографските тенденции за застаряване на населението и от ограничените публичните финанси. Пенсионното осигуряване е отговорност на държавите членки поотделно, но е нужен механизъм за координация от ЕС, особено в контекста на програмите за реформи и стабилност“, заяви Риа Омен Ройтен (ЕНП, Холандия), докладчик за резолюцията.

Като реакция на бялата книга, издадена от Комисията през февруари 2012 г., депутатите препоръчват държавите членки да въведат “многостълбов“ пенсионен подход, комбиниращ публично пенсионно осигуряване в първия стълб, допълнителни пенсии от колективни договори, работодатели или законодателни изисквания във втория стълб и частни спестявания в третия.

“Дори и при сценарий за дългосрочен нисък икономически растеж, който да накара държавите членки да консолидират бюджетите си, публичното пенсионно осигуряване трябва да продължи да бъде гаранция за достоен начин на живот“, заявиха депутатите.

Те посочиха, че публичните пенсии остават основен източник на приходи за пенсионерите и изразиха съжаление, че бялата книга на ЕК не е адресирала достатъчно категорично нуждата от стълб в осигуряването, който да не позволява изпадането в бедност.

Депутатите осъдиха и драстичните съкращения в бюджетите на държавите, пострадали най-силно от кризата, които доведоха много пенсионери до бедност.

Увеличаването на заетостта чрез поетапното премахване на схемите за ранно пенсиониране или даването на възможност на хората при желание да работят и след пенсионна възраст, е необходимо, за да може да се финансира адекватна, сигурна и устойчива пенсионна система, се казва още в резолюцията.

Резолюцията посочва и нуждата от гаранции, че служителите, работили в чужбина, ще могат да придобиват и запазват пенсионните си права във всички страни членки.

Резолюцията беше приета с 502 гласа “за“, 138 “против“ и 49 “въздържал се“.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?