Според анализ на НОИ

Дори изплащането на сегашните ниски пенсии е проблем за системата

Хората излизат в пенсия средно на 56 години и я получават между 20 и 30 години

Дори изплащането на сегашните ниски пенсии е проблем за системата

Неблагоприятната демографска и икономическа ситуация в страната вече е заплаха не само за дългосрочната финансова стабилност на пенсионната система, но е рискова и за поддържането на сегашното ѝ състояние. Това сочи анализ на Националния осигурителен институт (НОИ) за държавното обществено осигуряване през 2012 година, публикуван във вторник. Заради рисковете пред системата от НОИ посочват, че се налагат подобрения , за да бъде тя стабилизирана финансово.

Стряскащите изводи идват на фона на намерението на управляващите да отстъпят от въведените през последните години рестриктивни мерки и да спрат увеличението на стажа и възрастта за пенсиониране.

“Предвид неблагоприятната демографска и социално-икономическа ситуация в страната, характеризираща се с намаляване броя на населението, относителното намаляване на работната сила и увеличаване дела на пенсионерите, ниско ниво на качествена заетост и висока безработица, недостатъчна събираемост на осигурителните приходи при значителна скрита икономика, способността на системата със собствени приходи да покрива поетите ангажименти към бенефициентите на държавното обществено осигуряване е сведена до критично ниво“, се казва в анализа на НОИ.

“При тези условия не само дълготрайната финансова стабилност е застрашена, но и възможността фонд “Пенсии” да финансира дори сегашните сравнително ниски нива на адекватност на пенсиите за преобладаващата част от пенсионерите“, посочват още експертите на института.

Затова от НОИ предупреждават, че е необходимо да се предприемат политики и мерки за финансова стабилизация и устойчивост на системата не само краткосрочно, но и в дългосрочен план.

В пенсия на 56 години

Един от основните проблеми на системата е, че преобладаващата част от хората излизат в пенсия много по-рано от редовната възраст, която е 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете от най-масовата трета категория труд. Причината за това са различните “вратички в системата“ - ранното пенсиониране на работещи в тежки условия и държавни служители, инвалидни пенсии и др.

През миналата година средната възраст на “новите“ пенсионери е била 56.2 години. Мъжете средно са се пенсионирали на 56.5 години, а жените – на 55.8. От НОИ отчитат, че средната възраст на пенсионерите с новоотпуснати пенсии плавно се покачва през годините, но все още остава сравнително ниска спрямо изискванията за трета категория труд.

Още по-рано в пенсия излизат работещите в силовите системи като Министерството на отбраната и МВР, където през миналата година средната възраст на “новите“ пенсионери е

49.7 години. Средната възраст на получаващите пенсия за инвалидност поради общо заболяване през 2012 година е 59.9 години. Сравнително по-ниска е средната възраст на пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест – 47.9 години.

Най-възрастните пенсионери с най-ниски пенсии

От НОИ отчитат, че с най-ниски пенсии са най-възрастните пенсионери. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2012 година е 271.21 лева. Средната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 294.36 лева, а на работещите в силовите ведомства – 467.61 лева. Средната инвалидна пенсия 217.50 лева.

С най-ниски пенсии са хората на възраст над 95 години (193.98 лева) и във възрастовите групи на 90-94-годишните (201.05 лв.) и 85-89- годишните (209.95 лв.). От НОИ посочват, че прилаганите досега механизми за осъвременяване и индексиране на пенсиите не преодоляват тенденцията за изоставащите размери на пенсиите на пенсионерите в по-високите възрастови групи. Обективно това изоставане няма как да се преодолее, тъй като по-старите генерации са се пенсионирали при други социално-икономически условия.

Според разпределението по пол и възраст мъжете, попадащи във възрастовата група до 40 години и между 40-44-годишните, са с най-висок среден основен месечен размер на пенсията, съответно – 580.92 лева и 493.45 лева.

Получаваме пенсия по 20-30 години

През 2012 година средната продължителност на получаване на една пенсия е 20.8 години.

Запазва се тенденцията продължителността на получаване на пенсия при жените да е по- голяма от тази при мъжете. Жените получават пенсия 23.7 години, а мъжете 18 години, или с 5.7 години по-кратко.

Пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест се получават средно по 31 години, а средната продължителност за получаване на пенсия за инвалидност поради общо заболяване е 10 години.

Младежите с малко стаж и хората пред пенсия в капана на безработицата

През 2012 година изплатените парични обезщетения за безработица са 353.8 млн. лева, като преразходът спрямо плана е 4.6 млн. лева, тъй като са платени повече и по-високи от планираното обезщетения.

Средногодишният брой на регистрираните безработни лица се е увеличил в сравнение с предходната година и през 2012 година те са били 364 536.

Както и в предходни години, най-голям дял заемат безработните лица над 55- годишна възраст. Техният относителен дял е 22.1 на сто, което показва, че тази група хора, останали веднъж без работа, по-трудно си намират нова работа. Спрямо 2011 година средногодишният им брой се е увеличил с 8.3 на сто. При младежите до 29-годишна възраст се отчита най-голямо увеличение на броя на безработните в сравнение с предходната година, като най-високо е нарастването при възрастовата група на 19-годишните – 24 на сто.

“Същевременно множество млади хора попадат в сивия сектор на икономиката или епизодично работят “на светло“. Те са склонни да приемат каквато и да е работа, включително почасова и временна, и се затрудняват с намирането на постоянно работно място“, се посочва в анализа.

В зависимост от осигурителния стаж най-много са безработните със стаж до 3 години. Липсата на професионален опит се оказва сериозна трудност при намирането на работа и в същото време увеличава риска от оставане без работа. Другата рискова група са хората с много стаж, които трудно се преквалифицират и трудно намират нова работа.

 

Споделяне

Още по темата

Още от България