Евростат: Половината българи не могат да се справят с неочаквани финансови разходи

Най-добре по този показател са Малта, Австрия, Холандия и Люксембург; след нас са Латвия и Хърватия

Евростат: Половината българи не могат да се справят с неочаквани финансови разходи

Близо 53 на сто от българите не са могли да се справят с неочаквани финансови разходи през миналата година, показват данни от анализ на Евростат за делът на хората в ЕС, които са били изправени пред неочаквани финансови проблеми през 2017 г. Средният показател в ЕС за хората, които не са могли да реагират адекватно пред неочаквани парични предизвикателства през миналата година е бил 34 процента, сочи европейската статистика.

Все пак Евростат отчита, че делът на българите, които са имали подобни проблеми през миналата година, е намалял с един процент в сравнение с предходната 2016 г., когато 54 на сто от сънародниците ни не са успели да реагират на финансови предизвикателства. Като цяло в ЕС делът на хората с подобни проблеми е намалял с 2,5 процента - от 36,5 на сто през 2016 г. - до 34 на сто през м.г., отчита Евростат.

Европейската статистика дава данни и за това колко процента от европейците въобще не могат да си позволят покупката на кола /нова или на старо/ - за ЕС този показател е 7 процента. За България - 20 процента, а за Румъния - 30 процента.

Финансовите проблеми на българите се потвърждават и от други данни на родната статистика относно някои нагласи на сънародниците ни спрямо тяхното благосъстояние: около 46 на сто от българите са били настроени негативно около ситуацията със спестяванията си, тоест нямали са възможност да заделят пари. Други 70 процента от сънародниците ни не биха могли да изразходват голяма сума за ремонт на дома си.

Около 80 на сто от българите пък не биха могли да си купят ново жилище в рамките на една календарна година. Само 30 процента от сънародниците ни /или всеки трети българин/ би имал възможност да задели пари за покупка на предмет с дълготрайна употреба, сочат актуални данни на родната статистика.

Най-нисък дял на жители от европейска страна, които не биха могли да се справят с финансови проблеми, е регистриран през м.г. в Малта - едва 15 процента, сочат данните на Евростат.

Други страни с добро финансово самочувствие относно неочакваните разходи са още: Австрия, Холандия и Люксембург - там едва 20 процента от жителите им нямат възможност да се справят с неочаквани финансови предизвикателства.

Най-висок дял на хора с проблеми относно финансови разходи е регистриран в Латвия - 60 процента, Хърватия - 56 процента, България - 53 процента, Румъния - 52 процента, Литва и Кипър - с по 50 процента и др.

В страни с развити икономики като Италия, Испания, Великобритания и Франция, делът на хората, които не биха се справили с неочаквани финансови проблеми варира от 38 на сто за Италия - до 35 на сто във Великобритания.

Всеки четвърти жител в Румъния и всеки пети в България и Унгария не биха могли да си позволят купуването без проблеми на кола, отчита също Евростат.

Обратно, в другия край на скалата са страни като Малта и Кипър, където едва 2 процента от хората не биха могли да си позволят покупка на кола, следвани от Люксембург, Италия и Франция - с по 2,5 на сто от жителите, които биха изпитали финансови трудности при покупката на кола и др.

Като цяло най-висок е делът на хората в ЕС с финансови проблеми, които не биха могли да реагират при неочаквани парични предизвикателства сред следните категории европейци: самотните родители с деца - 60 процента и при възрастните двойки над 65 години - 25 процента, отчита още Евростат.

Споделяне

Още от Бизнес