Евросубсидии ще се дават само за регистрирани ниви, над 0.3 хектара

Евросубсидии ще се дават само за регистрирани ниви, над 0.3 хектара

Между 0.3 и 1 хектара ще бъде минималната обработваема площ, за която селскостопанските производители в България ще имат право да получават субсидия от Европейския съюз. Точният размер на нивите, които ще подлежат на дотация, обаче ще се уточнява тепърва, стана ясно във вторник в Силистра. Оттам стартира разяснителната кампания на министерството на земеделието и горите за задължителната регистрация на фермерите, които искат да получават финансови европомощи. Акцията продължава до 25 април по областните градове.  

Земеделците, които искат да получават евросубсидии, ще трябва да се регистрират в областна служба “Земеделие и гори” по адрес, ако са физическо лице, или според мястото на седалището на фирмата. Ако обработваемите терени са в различни землища, ще се попълват документи за всяка нива, които се заверяват от кмета на съответното населено място, обясни Михаил Касабов, директор на дирекция “Поземлени имоти, регистри и информационни технологии” в агроминистерството.

Ако се регистрира животновъд, той трябва да представи опис с номерата на ушните марки на всеки добитък, предвижда процедурата. Списъкът се заверява от ветеринарния лекар на региона. Производителите на винено грозде пък ще трябва да подпечатват формулярите си в регионалните звена на Изпълнителната агенция по лозата и виното.

Само селските стопани, които влязат в националния регистър на земеделските производители, ще могат да ползват трите вида финансиране на дейността им от Европейския съюз. Това са директните плащания, пазарната подкрепа и средствата за развитие на селските региони. Помощите ще се дават според единица обработваема площ, независимо дали това е семейната градина, собствена нива или е под аренда. Размерът на сумата за единица площ също тепърва ще се уточнява с Европейския съюз. Важно е обаче правото за ползването на терена да се докаже с документ.

Регистрацията – ежегодно до 25 март

Вече няма да може земеделските производители да се регистрират по няколко пъти през календарната година, допълни Касабов. Това те ще правят веднъж в годината – до 25 март, ако искат да получат субсидия за следващите  дванадесет месеца. Върху идентификационна карта всеки производител трябва да очертае площта, която ползва.

За евросубсидиите ще се кандидатства пред звената на Разплащателната и интервенционна агенция (РИА) на България, която в момента се сформира към Държавен фонд “Земеделие”. Тя ще заработи реално до средата на 2006 г.

РИА ще разпределя предвидените за директни плащания на българските земеделски производители 431 млн. евро за периода 2007-2009 г. Отделно 388 млн. евро ще се предоставят за експортни субсидии, помощи за повишаване консумацията на някои продукти и за подкрепа на преработката на пресни плодове и зеленчуци.

733 млн. евро пък са договорени за трите години след приемането ни в ЕС за развитие на селските региони. От тези средства ще се възползват земеделци и животновъди в 147 общини, които на практика заемат 58 на сто от цялата територия на държавата ни и 45.3 процента от селскостопанския фонд на България. Сред тези общини са основно планински региони. Шест от тях – Батак, Котел, Малко Търново, Вършец, Чупрене и Болярово, още през тази година ще получат агропомощи от фонд “Земеделие”.

Фермерите, обработващи земя в близост до защитени територии и произвеждащи екологично чисти продукти, ще могат да получават петгодишни компенсаторни плащания, които ще се дават ежегодно. За производството на един биопродукт те ще могат да получават до 10 000 евро годишно.

Първите евросубсидии фермерите ще вземат през декември 2007 г.

Земеделците, които искат да получат помощи от ЕС още през 2007 г., ще трябва да подадат молба до 15 май 2007 г. Субсидиите им ще се изплащат от 1 декември 2007 г. до 30 юни 2008 г.

Само регистрирани животновъди ще могат да продават продукцията си и то в строго определени количества. Останалите, освен че няма да получават субсидии, няма да могат да пласират стоката си. За всеки фермер ще има годишна квота, с която може да излиза на пазара.

За млекопроизводителите е желателно да се регистрират още тази, най-късно идната година, тъй като първоначалното разпределение на квотите за 2007 г. ще се извършва по по-сложен начин.

С регистрацията си, птицевъдите и свиневъдите ще бъдат включени в помощите, които ще се предоставят при износ на продукцията им. На тях ще им се гарантират и компенсации в случай, че изкупните цени на вътрешния пазар паднат сериозно. Така те ще са защитени от дъмпингов внос на пилешко и свинско.

През 2006 г. са възможни сътресения в отрасъла на свиневъдството

Причина за това ще е забраната за ваксинация на прасетата срещу болестта класическа чума. От догодина не трябва да се извършва инжектирането, тъй като е забранено на европейския пазар да има ваксинирано свинско месо. Това засилва рисковете от заболеваемостта сред добитъка, но стопаните ще получават компенсации за всяко животно, което е било унищожено заради класическа чума. Фермери, които не са били регистрирани, сами ще трябва да поемат финансовите последици от възникването на болестта.

Предвижда се да се запази практиката лицата, които продават собствено произведена селскостопанска продукция, да не издават касови бележки и да не се облагат доходите им. Ако се регистрирани като земеделски производители и получават субсидии, те задължително трябва да внасят осигуровки в НОИ.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?