Финансовото разузнаване отваря регистър на сигналите за пране на пари

Агенцията "Бюро за финансово разузнаване" се преобразува в Агенция за финансово разузнаване, решиха министрите на днешното си заседание.

Изменението е залегнало в одобрения днес устройствен правилник на агенцията. Според него агенцията ще е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на финансите. В нея ще работят три дирекции - по финансово-стопански дейности, по сигнали за изпиране на пари и за финансиране на тероризъм, и инспекторат. Запазва се досегашният щат от 34 души.

Дирекцията "Сигнали за изпиране на пари за финансиране на тероризъм" ще води регистър на сигналите за изпиране на пари и на сигналите за финансиране на тероризъм и обменя информация със службите за сигурност.

В агенцията ще работи и служител по сигурността на информацията.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?