Фирмите ще изпращат справките за ДДС само по интернет

Фирмите ще изпращат справките за ДДС само по интернет

Фирмите вече ще изпращат справките за данък добавена стойност (ДДС) само по интернет, съобщиха от Националната агенция по приходите.

 

Подаването на декларации става само по електронен път, когато покупките или продажбите на дружеството за месеца са повече от пет.

 

Промяната е в Закона за Данък върху добавената стойност и влиза в сила от 1 януари 2012 г. Гратисният период за новото изискване е един месец.

 

За да се ползва услугата е необходим електронен подпис. Ако представителите на фирмата нямат такъв, те могат да упълномощят друга компания, която притежава електронен подпис, да подава декларациите от тяхно име през интернет.

Споделяне

Още от Бизнес