Големите търгове по европроекти задължително в официалния вестник на ЕС

Публичните покани за избор на изпълнителпо европейски проекти задължително ще бъдат публикувани в "Официален вестник" на ЕС. Това ще става чрез Агенцията по обществени поръчки в случаите, когато предвидената стойност за строителство е равна или по-висока от 9.779 млн. лв., а за доставки или услуги - 391 160 лв. Сумите са без ДДС и включват и съфинансирането от страна на кандидата за безвъзмездна помощ.

Това предвижда промяна в правителствено постановление, което регламентира условията и реда за определяне на изпълнител (ПМС 63/2013), съобщиха от правителствената информационна служба.  

Въвеждането на това изискване се прави по препоръка на одиторите на Европейската комисия с цел постигане на публичност, прозрачност и конкуренция.

В постановлението са предвидени и разпоредби, които запълват съществуващата нормативна празнота по отношение на случаите, свързани със спазване на авторски права. Те се отнасят до казуси, при които договорът може да бъде възложен само на определен доставчик на стоки или изпълнител на услуги, притежаващ патент или лиценз, и няма възможност за реална конкуренция при избора на изпълнител. В тези случаи се предвижда програмните оператори или съответният Управляващ орган да могат да разрешат на бенефициента да преговаря и да сключи договор само с един кандидат въз основа на мотивирано искане. 

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?